september 29, 2015

Hvad er egentlig en rigtig familie?


"Du skal ikke bilde mig ind at en rigtig familie er en mor og en far og en søn og en datter"


Lige siden den marxistiske Frankfurterskole og de kommunistiske langtidsmål kom med budskabet om, at børn ikke skulde opdrages af deres forældre, men af uddannede pædagoger har man jagtet "kernefamilien" for at tilintetgøre den og forældreretten
. Opgaven syntes ikke helt umulig, for vi hopper jo alle gerne over gærdet, hvor det er lavest, og mange - måske de fleste (?)  - mødre ser det nok som en lettelse, at de med pædagogernes hjælp med børnene kan "realisere sig selv", beskæftige sig med alt muligt andet, hvad enten det er lønnet arbejde eller komsammen med veninderne.


Og hvad? det klarer børnene jo nok....
Eller gør de?
Man er så småt begyndt at tvivle. Hvilken funktion har nærkontakten mellem barn og mor hos dyrene? hos mennesket?


- - men det kan pædagoger ikke. De kan foregive, lade som om...., men det er en fattig surrogat!
!
Man har lige afsluttet en kort svensk/dansk TV-serie, som hed "Familjen i Förändring". Den spillede på, at familiestrukturen var blevet forandret. Den var ikke mere som normen dengang før sidste verdenskrig. Nu var der mange slags "familier", ja, faktisk 37 - syv og tredive forskellige former at vælge imellem. Det var en holdnings-propagandafilm, et angreb på kernefamiliestrukturen, som skulde nedgøres, opløses.... for at skabe kaos og forvirring både teoretisk med selve ordet "familie"og i praxis. En skuespiller med himmelvendte øjne understregede meningen med betegnelsen "kernefamilie" med en far og en mor, en dreng og en pige: Gud fri og bevar os!

Og man viste en væg med mange fotos af forkellige familieformer: kernefamilien, en skilt familie, en skilt mand med en ny kone, en sammenbragt familie med dine og min børn, en homosexuel eller lesbisk "familie" med barn,  en enlig mor med barn, to piger med et barn, en trans-kønsopereret person, en skilt mand med børn, et sexkollektiv etc