september 05, 2015

Ikke helt nyt

http://www.skanskan.se/article/20150214/OPINION/150219645/1061/-/vi-fxe5r-det-sxe4msta-av-tvxe5-vxe4rldar
Lars Joel Eriksson
“Det gick att förutse för länge sedan...”

 Det är bara en tidsfråga innan detta uttalande också gäller ett terroristdåd här i Sverige liknande det som nu utförts i Köpenhamn – eller mycket värre.
 Deklarationen ovan från SkD´s chefredaktör gäller emellertid denna gång ett annat, mycket allvarligt problem - nämligen Sveriges totalt ansvarslösa och ohållbara invandringspolitik.

 Lars Joel Eriksson skriver:
- Den stora invandringen till vårt land – kombinationen av asylsökande, anhöriginvandrare, ensamkommande barn, tiggare från Bulgarien och Rumänien och alldeles vanlig arbetskraftsinvandring – gör att vi i praktiken står vid vägs ände. Effekterna i ekonomiska termer är i dag förödande och slår mot nästan all samhällsservice/.../Ännu har jag inte sett någon som överhuvudtaget försökt förklara hur den skrämmande ekvationen skall gå att förena med ett välfärdssamhälle.

Skälet är enkelt, det går inte.