september 30, 2015

"Vi har kæmpet kampen i 10 år"

"Orker vi mere?" siger nogen.


Godt at visse vågnede for ti år siden, mandede sig op og slog til. Fint! Udmærket! 

Men....
de ulykker, der har ramt Europa, så det næppe nogensinde helt kan komme i lave, kunde nok have været undgået, hvis man tidligere havde været mere vågen. Man burde på et langt tidligere tidspunkt have konstateret, at os fjendtligt stemte kræfter benyttede en gammel kendt krigstaktik: at overtage andres territorium gennem "den anden form for krig", en krig uden våben, kald det "psykologisk krig" eller "kulturkrig" eller hvad som helst. Efter schweizisk forbillede udgav "Selskabet til Værn for dansk Folkestyre" en håndbog  i denne krigsform, tænkt til almen information til befolkninngen.

Nogen vidste det altså! Men det druknede formodentlig i smålige indre partistridigheder.


    "Ved denne form for krig kan imidlertid selv et lille folk hævde sig             overfor en stor modstander. Det er ikke tal og materiel, som er                   udslagsgivende, men årvågenhed og indre modstandskraft.”

      Billede og citat fra "Die zweite Form des Krieges" i den schweiziske         udgave af "Zivilveteidigung"
g