september 01, 2015

Topfinansmagtens magtbrynde

Da jeg nu læste Julie Cæsars glimrende kronik på Snaphanen om den snigende angst, der kan ramme en dygtig journalist, der mener noget andet end det, hun skal mene ifølge magtens mænd, kom jeg til at tænke på Cary Allens bog "None dare call it conspiracy!", der udkom i over 5.5 millioner exemplarer på Concord Press 1971 og handler om verdens storfinans mænd ("de etablerede") og deres grænseløse mammon-magt. Her er nogle klip:

"Eftersom ”de etablerede” kontrollerer medierne, vil enhver, der afslører ”the insiders” (”de indforståede) blive udsat for en kannonade af beskyldninger fra aviser, fagblade, TV og radio. På denne måde bliver man truet med tab af almindeligt borgerligt omdømme, hvis man vover at udbrede den idè, at der er en organisation (- mente han Bilderberg?) bag alle de problemer, der for øjeblikket plager landet.”

Dette citat fra Gary Allens bog kunde være en beskrivelse af, hvordan personer, der sidder inde med kendskab og viden om visse forhold, bliver behandlet af de samme medier.

Hvem skulde denne organisation så være, der var så magtfuld, at den var i stand til at styre alle medierne, sidde på det politiske liv og samtidigt holde det hele som en dyb hemmelighed? Der skal utrolig mange penge til for at spille denne komedie, derfor må det være velhavende folk

Gary Allen beskriver den historiske udvikling tilbage til den enorme industrielle udvikling i slutningen af 1800-tallet i USA, hvor kæmpemæssige formuer blev koncentreret på ganske få hænder og familier; 
- og love desangående blev lavet og styret af de samme mænd, som beherskede formuerne.

Med så stor pengemidler bag en organisation, som disse mennesker ifølge Gary Allen har dannet, kan man påvirke hele nationen og hele udviklingen i verden. Man kan finansiere en Hitler og starte en krig, som ens egne medborgere ska betale over skatterne, medens man selv leverer våben dertil. Man kan starte tredivernes økonomiske depression og tjene enormt på den, fordi man ved, den vil komme.

Men det interessanteste er vel nok påstanden (henvisning til kildemateriale findes i rigt mål) om, at disser mænd i deres magtbegær også startede kommunisme, fordi denne styreform er den mest effektive måde at opnå magt på.

Der skal en god fantasi til for at undfange disse teorier, og man skal være komplet ryggesløs for at drive en sådan politik med de mennesker, man lever iblandt. For at bevare denne hemmelighed kan man imidlertid blot lade folk kikke på nogle billeder af en øst-vest konfrontation, som de i øvrigt selv betaler gennem skatterne, og få dem til at tro, det er sagens kerne, medens man selv sidder uden for spillet og trækker i trådene i begge lejre. 

Konfrontationen burde egentlig stå mellem ”de indforståede” og den resterende frie verdens borgere!"Der skal en god fantasi til for at undfange disse teorier", som Gary Allen skrev om.
Hvorfor ikke kaste et blik på noget, vi selv har oplevet, men som forekom os ganske usandsynligt og så bindegalt, at vor fantasi ikke rakte til: muslimer har i flere årtier sagt, hvad de vilde gøre ved os. De vilde "med deres koners tykke maver" erobre Europa. De vilde tilintetgøre
vor kultur, vor religion, vore stater, os selv, vore familier - men vi troede dem ikke - og så gjorde de det dog sådan som det åbenbart var planlagt! de tager vore lande, underkuer befolkningerne og  dræber os individ efter individ på de mest brutale måder.

Organisationen Bilderberg stiftedes i 1954 af Unilevers præsident, prins Bernhard af Holland, David Rockefeller med flere for at ordne verden under eet, skabe en ny verden med et nyt menneske. (jvf. ideologien fra World Federation of Mental Health!). Bilderbergmøderne var meget hemmelighedsfulde og intet måtte nå ud til massemedierne.


David Rockefeller udtalte i 1991 sin dybe taknemmelighed over for verdenspressen: "Vi er taknemmelige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers ville det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden" 
(http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html)

(Læs "Hvem styrer koloniseringen af Europa" af Anders Bruun Laursen i "De binder os på mund og hånd", Forskningsforlaget Rafael 2006).

Iøvrigt pålagde EU's overvågningskontor i Wien under den østtyske Beate Winkler alle journalister i EU en selvcensur.