september 09, 2015

Fraternisering

Under forrige invasion og besættelse havde man fra dansk regerings side bedre forståelse for det farlige dilemma, der blander forsvar for ens egen kultur og nations suverænitet med det brede folks let bevægelige almen menneskelige følelser imod livets ondskab.

Fraternitet kan have tætte tråde til 5. kolonne-agentvirksomhed - ikke bare i spionlitteraturen.   (Nogle Exempler i det små: Unge Olaf Olsens liste over kommunistuvenlige danskere til Sovjets ambassade og - fra Sverige -: Säpos uro ved Oluf Palmes vedvarende besøg på en bordel med polske piger).

Fraternitet kan føre til overgivelse af eget land og kultur. I Danmark var det ganske simpelt forbudt at fraternisere med de mange flygtninge, som kom styrtende fra Østprøjsen og Østtyskland ved krigens slutning.

Jeg husker flygtlingelejren på Hartmannsvej ved Hellerup Idrætsklub. Jeg så en og anden gammel kone bøje sig efter en kartoffel eller gulerod, som var rullet af vejen. Jeg så en pige kaste en slidt kludedukke over hegnet til en ubekendt lille Mariechen. Overlevede hun? Ligger hun begravet ude i Kløvermarken?  Glimt og glemt i menneskehedens historie.

Læs Poul Højrups kroniki Jyllandsposten:

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8001700/F%C3%B8lelser-og-flygtninge/