september 05, 2015

"Mutti" - Tysklands "Lillemor" - den østtyske præstedatter,
Englen var på officielt besøg i Bern 3/9
og skridtede æresfronten af. Det kunde hun ikke, da hun i 2014 var på besøg i Schweiz, men i mellemtiden har man lempet reglerne, så det ikke længere er forbeholdt et statsoverhoved, altså en præsiden eller kgl. person.

Merkel, som nu befinder sig i en presset situation og forsøger at gemme sig under følgende ord: "Die Asylpolitik funktioniert zurzeit nicht" (Asylpolitikken fungere ikke for tiden") er pludselig kommet i tanker om, at hun egentlig fik tildelt en æresdoktortitel i Schweiz i 2009, som hun aldrig fik hentet dengang. Det er blevet en uskik i hele Europa at uddele æresdoktortitler, hvor de ikke hører hjemme, nemlig til politikere (Således bl.a. til den tidl. svenske statsminister Göran Persson (tilmed på et tidspunkt, hvor Örebro Universitet ikke var universitet endnu!).
Det er en devaluerinbg af æresdoktorprisen. Og
indirekte en fornærmelse (diskriminering) mod de videnskabsmænd, der har modtaget prisen for årelang intens forskning.


Men nu, hvor alt står på højkant i Europa, har Merkel fundet tid til at rejse til Bern for at hente prisen og for at vexle ord med en ligesindet med samme socialistiske rødder som hun selv, schweizerpolitikeren Simonetta Sommaruga, der via socialdemokratiet (ligesom vor hjemlige Ritt Bjerregård m.fl.) nåede til tops i det politiske hieraki. Hun blev i december 2014 valgt til præsident efter, at hun tydeligt havde vist, at hun vilde "modernisere" Schweiz. Hun var med på at bekæmpe kernefamilien og at landets børn som statens børn skulde opdrages totalitær-agtigt gennem institutionerne, hvor de bl.a. skulde underkastes den "moderne sex-undervisning fra børnehavealderen" (d.v.s. med alle sex-detailler, acceptable og uaccceptable).