august 26, 2014

Vore børn er vore børn

Lille barn, hvis er du, hvad koster du?


Det konservative partis Folkeligt Oplysningsforbund (F.O.F.) i Kongens Lyngby arrangerede den 1.2.1978 en høring om ”problemerne omkring de små børn”. Den lokale presse anmeldte mødet under en citatoverskrift fra pjecen ”Små børn i Danmark”, udgivet af den under socialminister Eva Gredal oprettede Småbørnskommission: ”Lille barn, hvis er du? Hvad koster du?” Den sidste linje af citatet, som kan få det til at vende sig inden i en 

forælder: ”Hvem betaler?” var klogelig udeladt af avisen.

Avisen bebudede et ”alsidigt panel”, som i øvrigt benævnedes som ”sagkyndigt”. Bestod det alsidige i, at alle paneldeltagerne kom fra Eva Gredals småbørnskommission? Panelet bestod af følgende personer, som er omtalt i tidligere numre af tidsskriftet AKTION: Lone Dybkjær, Helle Degn, Per Schultz Jørgensen, Palle Simonsen og Zachau-Christiansen.

Mødet blev afviklet uden nogen sympati-tilkendegivelse eller applaus fra salen og uden epokegørende udtalelser fra panelet, hvilket ikke forhindrde Berlingske Tidende i at skrive meget positivt om Småbørnskommissionen i en ret stor artikel. Til gengæld glimrede samme avis med sit fravær ved det pressemøde i København, som Forældrenes Børnekommission holdt to dage efter i anledning af udgivelsen af deres lille bog ”Vore Børn er vore børn”, - et vægtigt modstykke til den gredalske BRIS-ideologi. Den bristende nyhedsformidling og manglende forståelse for, hvad der rører sig i tiden og i befolkningen, har bestyrket mange læsere i den opfattelse, at initiativer og oplysninger til værn for dansk folkestyre skal kues, og at Storkøbenhavn ikke længere har en fri alsidig presse. På denne baggrund forstår man, at mange Københavnere tegner abonnement på aviser uden for hovedstaden.

Da Berlingeren - måske efter klager - endelig vågnede op og anmeldte ”Vore børn er vore børn” var det en – nedsabling! Enten er journalist Lisbeth Lumby ”med på holdet” eller også er hun totalt uvidende om, hvad der foregår bag kulisserne.


AKTION nr. 2/1978