august 13, 2014

Tidsskriftet AKTION

Hallo alle!

Undertiden går tingene lidt for hurtigt, så jeg falder på næsen og trykker på gale knapper på e-mail-programmet. Det er ikke godt!
Jeg har i den frygtelig varme, lynende og tordnende sommer afskrevet en række artikler fra tidsskriftet AKTION til internettet, således at andre kan få adgang til materialet. AKTION var et antimarxistisk tidsskrift, som imødegik 68'ernes samfundsnedbrydning og derfor også kun havde kort levetid. Ansvarshavende redaktør var Svend Åge Laursen, Græsmarken 17, 2680 Solrød Strand.
Tidsskriftet viste klart, hvad 68'erne var i gang med, og hvordan vi andre hoppede på limpinden. For at forstå nutiden, må man kende fortiden. Forkundskaber er nyttige og kan bruges i den fortsatte kulturkrig. Det er ikke en krig med tanks og bomber. Det er en stille og usynlig krig, som ikke mindst interesserer sig for.......forældreretten!

Gang på gang er forældremyndigheden (forældreretten) blevet angrebet. De der politisk dyrker en diktaturideologi, kan selvsagt ikke goutere, at forældre kan være anderledes tænkende og kritisere magtapparatet.

Nu står vi (så vidt jeg kan se) i det hidtil største angreb på denne forældremyndighed. Har I ikke lagt mærke til det? Finder I jer i det? Eller er det ligegyldigt?

Jeg har skrevet adskilligt om dette på min blog Spydpigen, www.spydet.blogspot.se og agter at fortsætte


Nylig kikkede jeg tilbage på Børneåret. Det blev i 1976 i FN besluttet, at hele kloden skulde have et sådant år i 1979 til gavn og glæde for børnene.


Den danske Nationalkomitè for Internationalt Børneår 1979 blev oprettet den 23. februar 1978, og allerede da var der 81 organisationer, som åbenbart forhånds var ”håndplukkede”. Ønskede andre at være med, kunde de  s ø g e om optagelse. Det har ikke været muligt at få oplyst efter hvilke kriterier en optagelse bevilgedes. Nogle kom ind uden ringeste dokumentation for deres organisations virke og medlemstal, mens andre afæskedes mere detaillerede redegørelser, Organisationen ”Hvem ejer Barnet?”, som kæmpede for forældreret over for skoleautoriteter, har meddelt tidsskriftet AKTION's redaktion, at de blev afvist eller rettere sagt henvist til alene at tilslutte sig en lokalgruppe i København, men NB der var - efter Børneårs-kontorets oplysning - ingen lokalgruppe i København!

Det arbejdsudvalg, der styrede Børneåret, talte ti mand:

Anne Birgitte Agger fra Landsorganisationen af Elever (LOE).
Gertrud Berg fra Statens Børnekommission
Corvind Christensen fra Ungdomsringen
Karen Vibeke Klausen fra Børne- og Ungdoms-
organisationens Samråd.
Poul Lassen fra UNESCO's Skoleprojekt
Niels-Jørgen Nehring fra Socialministeriet
Henning Pedersen fra Lærernes Centralorganisation
Arne Stinus (formand!) fra UNICEF-komitèen
Børge Thøfner fra Red Barnet


HVEM VAR DEN TIENDE??????
Det var vel komitèens sekretær, Jørn Boye Nielsen???