august 18, 2014

Mogens Camre om situationen

Fra Mogens Camre

Da EU besluttede at åbne grænserne mellem de 22 medlemslande, som lod sig besnakke til det (England og Irland er som bekendt ikke med, men det er Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein) blev vi alle fyldt med propagandasnak om, at det var en entydig fordel for europæerne og - den største propagandaløgn af dem alle - at EU-landene i Schengen aftalen ville opretholde en sikker ydre grænse. Det var tom snak. Hvordan skulle misregerede, korrupte lande som Grækenland, Italien, Spanien og Portugal kunne kontrollere deres lange kyststrækninger? Hvordan skulle de administrativt svage og også ret korrupte lande i øst kunne kontrollere den såkaldt grønne grænse mod øst?

Enhver tale om, at fremmede ville strømme ind i EU blev afvist. Man besluttede naivt, at grænselandene mod syd og øst skulle kontrollere indvandringen og at asyl skulle tilbydes i det første land indvandrerne kom til, vel vidende at disse lande ikke var så attraktive som landene længere mod nord. Grænselandene er nu blevet stater, indvandrerne bare rejser igennem, og ingen kan standse dem på deres tur til de mest lukrative opholdslande, for der er ingen grænsekontrol.

Netop nu strømmer tusindvis af mennesker fra Eritrea til EU. De er ikke akut truede, men de er kloge nok til at finde ud af, at et liv som arbejdsløs i Nordeuropa er bedre end et liv som arbejdsløs i deres hjemland. Hele Mellemøsten står i flammer, fordi kulturen ganske enkelt er brudt sammen - det skyldes, at en kynisk overtro har forhindret en normal samfundsudvikling og med den eksplosive befolkningstilvækst, som er skabt af olieindtægter og vestlig medicin i forening, er landene simpelthen ikke bæredygtige, hverken socialt eller økonomisk.

Der er al mulig grund til at have ondt af mennesker i Afrika og Mellemøsten - og i Pakistan, Afghanistan og Indonesien og en hel del andre steder. Det er et mindretal på en trediedel af denne verdens mennesker, som har været i stand til at udvikle velfungerende samfund og flertallet er ved at finde ud af, at de og deres magthavere ikke er i stand til at give dem en fremtid. 60 års udviklingsbistand til Afrika er i det væsentlige spildt, mange mennesker lever ringere end vi gjorde i vikingetiden. Det ville være dejligt, hvis vi havde en metode til at løse problemerne, men det har vi ikke, af den fundamentale årsag, at vi ikke kan lave alle de mennesker om.

Men indvandringen kan lave vores lande om - den løber vores kultur og hele sociale udvikling over ende, for indvandringen fra ikke-vestlige lande består altovervejende af mennesker, som vil et helt andet samfund end vores. Hvis de havde ønsket og magtet et samfund af vestlig type, ville de selvfølgelig have udviklet det. Men flertallet lever selv her i Europa videre i de forestillinger om mennesket og verden, som har bevirket, at deres egne samfund er brudt sammen - og ikke nok med det: en ganske stor del af dem vil påtvinge os deres samfundsmodel.

Derfor må den kulturfremmede indvandring standses. En politisk venstrefløj i Europarådet og EU vil påtvinge os at åbne vore grænser, men de lever i total uvidenhed om følgerne for Europa. Vi skal naturligvis ikke lytte til dem, vi alene har ansvaret for vores land. Folk som ikke vil leve i overensstemmelse med vore normer skal ikke være her. Vi skal ikke acceptere, at Danmark gøres til et multikulturelt taberland. De som truer os og vores kultur skal sendes hjem hvor de kommer fra - det er ikke vores ansvar at forsørge vore fjender.