august 14, 2014

Børneårs-nyt

Allerede inden FNtog beslutning om et globalt Børneår havde socialminister Eva Gredal i al stilfærdighed ladet oprette en større statslig børnekommission i 1975 under ledelse af psykolog, minister uden portefeuille, Lise Østergaard. Noget tyder på, at det bl.a. skete på opfordring af den mentalhygiejniske gruppe, BRIS, (Børns Rettigheder i Samfundet med støtteforeningen "Børns Vilkår") der som aktivister brugte uparlamentariske metoder, idet de efter eget udsagn i enhver konflikt altid stod på barnets side, 100%, hvad enten det havde ret eller ej - imod forældre, skole og enhver anden myndighed i samfundet. Den statslige Børnekommission skulde holde øje med, hvad der foregik i samfundet indenfor begrebet Børn.

Da Børneåret 1979 startede i februar 1978 styrtede alle røde grupper til i håb om dcrigennem at sprede politisk propagada og opnå fremgang. Det havde naturligvis til følge at deres antimarxistiske
modstandere også måtte tilmelde sig, og endelig var der en større portion børnegodhjertede organsationer med mere utydelig politisk engagement.

Børneårssekretariatets blad, Børneårs-nyt, vilde naturligvis rapportere om store og små
begivenheder.

Børneårs-nyt – Børneårs-snydt (fra AKTION 1979):

I ”Huset” i Aalborg har der i efterårsferien været en udstilling i forbindelse med Børneåret. Den hed ”Børn og Religion”. Bag initiativet stod en række energiske enkeltpersoner, foreninger og organisationer på dette felt, og alt var sobert og holdt inden for den kristne næstekærligheds rammer . Der var ikke udstilllet nogen ”Kammerat Jesus” eller Baggårdsteatrets papegøjeskrål: ”Vorherre på Lokum”, og der vatr ikke nogen nedrakning af dansk erhverv i udlandet, klassekamp eller andet hadefuldt.

Udstillingen var anmeldt til Børneårssekretariatet for at blive omtalt i ”Børneårs-nyt”, men NB det kom ikke med. Ved indsigelse herimod undskyldte man sig med, at man ikke havde forstået, at det var et virkeligt arrangement. Man troede, at det var et løst tænkt projekt!!! Og derfor ikke relevant !

Og blandt løst tænkte projekter er det kun visse ting, man optager....!


Som nævnt i AKTION 8/79 side 4 afviste samme Børneårssekretariat at omtale, at L.I.B.E.R. (Landeværn imod Børns Ensretning) ved Svend Åge Laursen blev inviteret til en konference i Italien i anledning af Børneåret, og at han i tilknytning hertil havde en samtale med paven om børns forhold i Danmark.
AKTION's redaktør i audiens hos paven i 1979 (BT),