august 01, 2014

Børnehaven vigtig for Kommunismen

Cand. psyk. Arne Sjølund, der to gange har været på studierejse i Sovjet (selvfølgelig betalt af statskassen), skriver i Dansk Pædagogisk Tidsskrift: ”Kun det klasseløse samfund giver mulighed for dannelse af det alsidigt og harmonisk udviklede menneske til forskel fra det af den kapitalistiske egeninteresse fremmedgjorte og splittede menneske. Forandringer af samfundets økonomiske system er forudsætningen for denne frigørelse af mennesket, men ikke nok. Samtidig skal mennesket opdrages til at kunne skabe dette samfund. Dette er marxismens vigtigste teser. I dannelsen af det alsidige og harmoniske menneske, der skal skabe det fremtidige kommunistiske samfund, har børnehaven den vigtigste opdragelsesfunktion.”

Ovenstående citat kan jeg kun opfatte som planer om – gennem pædagogopdragede børn i børnehaven – at skabe Danmark om til et kommunistisk diktatur. Hvis det ikke er det, der tilsigtes, vær så rar at fortælle, hvad det så kan tænkes at dreje sig om.

Lis Jensen, Randers. Trykt i tidsskriften AKTION nr. 4/78.I denne uge i 2014 er Sverige i fuld gang med deres kommunistiske pride-forestillinger som et oplæg til den kommende sex-undervisning for børnehavebørn i 3-4-års alderen. Man lægger specielt vægt på pædofili.