august 07, 2014

Retsafgørelse pro pædofili.

Spydpigen har flere gange antydet, at EU og WHO med deres sexundervisningsprogram i virkeligheden var i gang med at indføre og lovliggøre pædofili i Europa, skønt dette hidtil overalt har været anset for en grov og frastødende handling, som normalt ikke engang fandt nåde blandt andre kriminelle.
Som tidligere nævnt godtog Lissabontraktatens tekst 2008, at man åbnede for lovliggørelse af pædofili, og pridefestivaler og journalister (og Skandic Hotell ikke at forglemme) har ivrigt bakket sagen op.


Der har vi det! Tysklands retsvæsen godtager nu sexmisbrug af mindreårige pigebørn!
Politically Incorrect skriver 5. august 2014:

Nedenstående dom fra Rosenheim (sydvest for München) vil bestemt give de grønne pædofile og forfægterne af muslimers forståelse af børneværn svedige hænder
Rosenheims ungdomsdomstol fulgte en forsvarers henstilling. Han anså. aldersgrænsen for sex med mindreårige som «ikke længere tidssvarende» og gik ind for en såkaldt skyldudtalelse uden strafangivelse.
(Af L.S.Gabriel).

Avisen, «Das Oberbayerische Volksblatt» skriver:
Først i december 2013 skulde han have hørt, at sexomgang med piger under 14 år altid var forbudt. «Nogle gange fortsatte vi trods dette,» tilstod han.
I slutningen af januar afbrød han forbindelsen. Man kom dog stadig sammen, men uden sexkontakt. Fire uger senere traf man hinanden fem mand høj i hans værelse med megen alkohol. Da to af gæsterne var gået, kom det til stridigheder efter midnat. Den mindreårige pige havde svært ved at tage adskillelsen og havde flere gange truet med selvmord, havde beskadiget sig selv og sendt ham billeder af det med besked om, at han var skyld i det.

Da hun ikke gik med på, hvad han foreholdt hende, «betonede han tre eller fire». I køkkenet stødte han hende imod væggen, så hun sårede hovedet. Men det var ikke med vilje. Fra en trusel med kniv, således som hun skildrede tredje gang, kunde der ikke være tale! Han havde heller ikke hverken slået eller presset hende» (NB gal grammatik: der står «presset ham).

Deraf ser man, hvem der i dette tilfælde behøvede beskyttelse; børn reagerer ofte hurtigt som børn gør, når de ikke får deres vilje. Skilsmisser kan være svære nok for voksne, men for 13-årige er det først rigtigt slemt.
Særligt glædeligt må det være for de muslimske tilhængere af deres egne børns sexuelle bidrag, at begge parters forældre i dette tilfælde vidste besked og åbenbart ikke anså det for forkert.«At hun netop var blevet 13, havde han først hørt efter en måned» sagde den anklagede. 16 år havde man når som helst tiltroet hende. «Hendes og mine forældre vidste, at vi sov med hinanden. De formanede os at passe på. Dermed troede jeg, at alt var i orden med forældrenes tilladelse.

Statsadvokaten henviste udtrykkeligt til, at der også i de tilfælde, hvor det ikke drejede sig om svært kriminelt misbrug, var klare grænser for beskyttelse af børn, som skulde overholdes.

Forsvareren dr. Andreas Michel så helt anderledes på det og satte spørgsmål ved, om sådanne aldersgrænser endnu var tidsvarende. For til syvende og sidst var forældrene jo med på det. Fint hr. Statsadvokat, det synes de muslimske tilhængere af børneægteskaber også. Og også kropsbeskadigelse er når det kommer til stykket en «klassisk relativ gerning», mente dr. Michel. Hvorvidt en tolvårige forstår det, synes han ikke at have tænkt over.

Han henstillede til retten, at den nok udtalte sig om skylden, men – efter hvad der var muligt i ungdomsretsafgørelser – uden at hænge det op på en straffende dom.
Denne henstilling fulgte dommeren Hans-Peter Kuchenbaur.

Nu kan både grønne og muslimske pædofiler føle sig noget sikrere over for lovens magt - i hver fald i Rosenheim.


Illustrationen er fra et flyveblad 2009, som opfordrede forældre
til at imødegå  Lissabontraktatens ordlyd, der åbnede for lovliggørelse
af pædsofili.

Spydpigens kommentar til ovenstående:
Det burde have været oplyst, hvad de to sex-dyrkere i Rosenheim er. Og hvad er deres forældre - eftersom de var indforståede? Er den atten-årige muslim? Er pigebarnet (den 12-årige)? Er det et såkaldt islamisk børneægteskab, hvor man kan gifte sig med en pige helt ned til babyalderen? Eller er hun almindelig tysker, som uden videre har giftet sig fordi en imam har sagt, at det var helt i orden og legalt? Registreres sådanne «ægteskaber» i de europæiske lande? Hvad sker der med pigebarnet, hvis hun bryder «ægteskabet»?

Da man åbenbart ikke fra statens side vèd, hvordan man skal takle sådanne juridiske problemer i to parallelsamfund, vil EU åbenbart indføre monoislamisk «kultur».

Nu begynder sexundervisningen i pædofili i børnehaverne! Nogen har faktisk foreslået, at børns aldersgrænse for deres accept af pædofili skal nedsættes til ......fire år!