august 30, 2014

Fjortenhundred....

1400 børn voldtaget og mishandlet...
- - bare i en enkelt by i England.... hvor  mange i hele England.... eller i hele Europa???

Hvad foregår der? Og hvad er formålet?

Ved du, at Lissabontraktaten åbnede for mulig lovliggørelse af pædofili?

Ved du, at EU og WHO har et fællesprojekt i gang for alle EU-landene: vore børn skal tvangsindlægges til sexundervisning fra de tidligste skoleklasser eller tilmed fra børnehavealderen. Opnår man ikke at ødelægge børnene, så opnår man i hvert fald en ny beskæring af forældremyndigheden. Projekten er gået i gang!

Hvad er formålet med påtvungren sex-undervisning fra 3-4-års alderen (- eller som foreslået af WHO: fra fødslen? Bliver vi bedre mennesker?
Mere kælne og kærlige måske? Skal børn kunde bedømme og godtage fremmede voksnes kæleri med dem? Man har faktisk foreslået noget sådant. Fra 4 år. Hvorfor? Er det fordi muslimer er meget optaget af pædofili og gerne vil beholde deres ”kultur” uden at skulde udsætte sig for straf i Europa, når de forgriber sig på børn?

Når alle former for sex fra den kærlighedsfulde til den tommeste liderlighed omtales med alverdens proletarvendinger og pornografiske billeder i den venstreorienterede sexundervisning, så er der en mening med det. Så er det fordi man – ikke overraskende - har en vis erfaring for, at det har en nedbrydende og forrående virkning på dem, der udsættes for sådan påvirkning. Derfor er det et vigtigt og uopslideligt middel i de kommunistiske langtidsmål, der skal nedbryde Vestens demokratiske samfund. Og derfor har man også i de islamiske kredse set forventningsfuldt hen til denne selvdestruktion i de europæiske lande.


”Jeg selv var overbevist om, at balancen i Vesten vilde skifte inden for ganske få år. Et årti eller to var alt, der skulde til. Så vilde der være lagt lodder nok i islamismens skål, og de vantro vilde have tømt deres egen.
I den ortodokse optik var materialisme, forfængelighed og udfoldelse af drifter den sikre vej til et samfunds undergang, og det hele så jeg i overflod i Vesten. Sammenbruddet måtte stå for døren, og jeg glædede mig til at bidrage til det islamiske idealsamfund, der skulde grundlægges på dekadencens ruin.
Det lyder måske ekstremt, men faktisk har troen på Vestens snarlige kollaps eksisteret siden 1950'erne. I dag er det en lære, som især Hizbut-Tahrir gruppen og Det muslimske Broderskab betror sig til.”


Citat fra Ahmed Akkaris bog side 188