august 05, 2014

Nogle usædvanligt skrappe voldtægtssager i Indien gav genlyd i europeisk presse. Jeg troede, at det var reminisenser fra de arabiske islamiske invasioner af stridsmænd og handelsmånd i Indien og Indonesien fra slutningen af 600-tallet, altså nogenlunde samtidigt med invasionerne i Middelhavslandene. Men nu skriver Den Ukorrekte Avis om «Kvinder i Indien»:

Jeg og mange andre har troet på, at hindu-
erne var kvindevenlige og behandlede kvinder
nogenlunde ligestillet med manden, og der er
ingen omtale i vedaerne, hinduernes hellige
skrifter, om kvindevold og kvindebrænding.
Derfor har vi troet, at al den vold mod kvin-
der, som vi hører om i Indien, skyldes mus-
limerne i Indien, som har ret til at kalde sig
hinduer, når bare de anerkender vedaerne,
men sådan er det åbenbart ikke.

Det fremgår af
KU Festskrift November 1944
Poul Tuxen: ”Kvinden i det gamle Indien”
at kvinderne langt tilbage i tiden, længe før
islam, er blevet behandlet nogenlunde, som
kvinder blev behandlet i Mellemøsten – både
før og efter Muhammed – og at mange af de-
deres skrifter minder om indholdet af Ko-
ranen

Citat fra Festskriftet: Mahabh III, 150 vers
11311 – Hanumath siger, at til kvinders be-
vogtning skal anvendes eunukker (p.58).

Kvindens underlegne stilling overfor ægte-
herren: Hun skal betragte ham som en gud,
og fuldstændig underordne sin egen vilje un-
der hans...hun skal opvarte og betjene ham
som en gud.

Det ser ud til, at det eneste sted i verden,
hvor kvinder har nogenlunde ligestilling med
mænd, er i Nordeuropa, og især i Norden.


Den ligestilling er værd at kæmpe for.
Det er ikke nemt at klæde sig i en indisk sari >>>