august 08, 2014

Vi SKAL mene det samme!


ETIK?
Nedenstående spørgeskema er blevet brugt i en folkeskole i Vestjylland i 1979 og trykt i AKTION 9.79

Etik/Moral

Individuelt Arbejde.

Vurdèr følgende spørgsmål. Spørgsmålene er formuleret således, at modsætninger er anbragt i hver sin ende af en linje. Hælder din indstilling mest til den ene eller den anden side, eller vil du stille dig et andet sted imellem dem?
Sæt kryds det sted på stregen, der bedst udtrykker det svar, du vil give på spørgeskemaet.

Er det sexuelle
væmmeligt? _________________________________________ rart (? utydelig tekst)

Skal samtalen omkring seksuelle ting være
åben? ______________________________________________ tys-tys

Hvor godt skal man kende hinanden, før man går i seng sammen?
Meget? _____________________________________________ lidt

Kan du acceptere homoseksuelle?
Ja _________________________________________________ nej

Kan du acceptere børnelokkere?
Ja _________________________________________________ nej

Er et seksuelt forhold under spirituspåvirkning
forsvarligt? __________________________________________ forkert?

Gør det noget, at din seksuelle partner har kendt mange før sig?
Ja __________________________________________________ nej

Påvirker gruppen andres seksuelle udfoldelse?
Ja __________________________________________________ nej

Spørgsmål til gruppen:
1) Sammenlign svarene og giv nogle grunde til, at de ikke er ens.

2) Hvornår er det forkert, og hvornår er det ikke forkert, at folk har afvigende seksuel adfærd?

3) Hvornår er seksuelt samliv rigtigt/forkert?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ovenstående har givet anledning til nedenstående spørgsmål fra tidsskriften AKTION år 1979 (Børneåret):

Er det etik at snage i andes forhold ved at spørge mindreårige skoleelever ud om seksuelle forhold. Så de evt. pådrager sig hån og gruppepres, hvis ikke de er med på noderne?

Kan De – som forældre godtage at Deres eller andres børn skal udsættes for unødige problemer og en utidig stillingtagen til ting, der kræver psykisk og fysisk modenhed?


Spydpigens kommentar 35 år senere (= 2014): Altså var man allerede dengang (i Børneåret 1979) i gang med at påvirke skolebørnene med hensyn til sex, herunder deres mening om homosexuelle og NB - om pædofile.