juni 09, 2015

Tillid i Allinge

I overmorgen begynder folkemødet på Bornholm
hvor politikerne med valgløfter og  løgne vil bekræfte vælgernes mistillid til dem.

Politiet derimod har forhåbentlig bevaret sin indgroede tillid til alle kriminelle....