juni 22, 2015

En marxistisk lækkerbisken !


Här är en riktig marxistisk godbit

Pedagogers grova missbruk av småbarn: Föräldrarätten körd på porten. 

Tydligt exempel på, hur man i det nerbrutna Sverige inte bara ignorerar lagar och förordningar, men också tillåter grova manipulationer och direkta lögner i "informativ" text. En noggrann analys av texten med "avlusning" ses längst ner på sidan under artikeln från GT-Expressen:
"Budskapet var tydligt när barnen på Förskolan Hagahuset arrangerade sitt egna pridetåg.

Med egentillverkade flaggor, skyltar och sånger manifesterade omkring 120 barn från Förskolan Hagahuset för kärleken.

– Vi gör det för att vi vill det, säger 3-åriga Alice.

– Man måste få älska vem man vill, inflikar kompisen Hugo.

Gick också i fjol 

Det här var andra året i rad som förskolan gick i pridetåg i samband med West Pride-festivalen. Förberedelserna hade pågått i en vecka. Ramsor som "vem får man älska - vem man vill" och "upp och nicka sockerdricka, alla ska få kärlekshicka" upprepades envist.

– Inför förra året frågade vi barnen vem man får älska. "Vem de vill", sa alla. Sedan dess har det varit vår slogan, förklarar förskoleläraren Sara Ghazi.

Arbetar ni mycket med detta?

– Vi pratar varje dag om människors värde, om att det inte spelar någon roll vilken sexuell läggning eller vilken hudfärg man har. Vi vill främja att alla får vara olika och uppmuntra och stötta barnen. Det pågår 365 dagar om året.

"Alla är förstående" 

Förstår också de yngsta barnen innebörden?

– Alla är förstående, de förstår att man har rätt att bestämma själv. Det är ytterst sällan någon av våra barn påpekar att du och jag är olika. Ställer man frågan varför blir svaret naturligt: "för att man ska".

De yngsta barnen var bara något år, de äldsta i sexårsåldern. Och visst var det så att paraden gav mersmak.

– Det roligaste var att gå. Nu ska vi inte gå mer, men nästa år gör vi det igen, säger Alice Gesaw."

jonathan.berntsson@gt.se

http://linkk.se/artikel/expressen-nyheter/forskolan-hagahuset-arrangerade-pridetag 

- - - - - - - - 

Noggrann analys rad för rad av textens lögner och manipulationer 

1: Ämnets och textens grundläggande bas finns i de kommunistiska långtidsmålen (1963), en beskrivning av nedbrytning och förstörelse av Västs demokratiska samhällen. Se paragraferna 24-26 och 40-41. 

2: "Barnen på Förskolan Hagahuset arrangerade sitt egna pridetåg". 

Grov lögn. I bästa fallet kallat manipulation. Barn i den åldern arrangerar ingenting själva. De blir styrda av vuxna, men är glada över varje tillställning och klipper och klistrar gärna vad som helst "för kärleken", ett ämne som ett barn inte begriper omfånget och djupet av. 

3: Barnens svar (i kör eller var för sig) på journalistens frågor är tydligt nog ren indoktrinering. Förskolelärare Sara Ghazi förklarar hur man lär ut ramsor som "vem får man älska?" med svar: "vem man vill" och struntversen "upp och nicka sockerdricka, alla ska få kärlekshicka" upprepat flera gånger.. 

Arbetar ni mycket med detta? frågar journalisten. 

- Vi pratar varje dag om människors värde, om att det inte spelar någon roll vilken sexuell läggning eller vilken hudfärg, man har. Vi vill främja den synpunkten att alla får vara olika och uppmuntra och stödja barnen. Det sker 365 dagar om året. 

4: Pedagogen undviker frågan! 

Journalisten frågar: förstår de yngsta barnen också innehållet? 

- Alla är förstående. De förstår, att man har rätt att bestämma själv. 
De tre orden "Alla är förstående" är en grov lögnaktig manipulation med ordet "förstående". Det frågas reellt om barnen förstår innehållet av saken (vad saken handlar om). Men pedagogens svar är medvetet (med avsikt) dimmigt. Ett exakt svar skulle vara: "Jo då, de förstår det hela" eller "Nej, de förstår det inte". Att vara "förstående" betyder att man har förståelse för något. Man kan vara förstående för något oacceptabelt och frånstötande, till exempel ett mord, därför att man förstår anledningen till mordet. 

Och vad med "rätt att bestämma själv"? 

En horribel grov lögn! Inget barn, absolut inget - har rätt att bestämma något som helst själv. Vet ni varför, ni pedagoger? För att ett barn inte har den mognad som krävs för att kunna bestämma och ta ansvar. Därför är det föräldrarna som bestämmer eller andra utvalda i deras ställe. Ingen annan vem som helst pedagog! Ni är liksom barnen inte mogna till ansvar. Ni bör därför omedelbart sägas upp, portas allihopa. Ni bryter ner och förstör inte bara barnen, men familjerna och samhället, så som det var och fortfarande är målet för kommunismen i de demokratiska länderna i Väst.