juni 11, 2015

Analyse af socialdemokratiets partiprogram fra 1969

Lad os kikke nærmere på een af de vigtigste punkter i socialdemokratiets forslag til partiprogram, som offentliggjordes året efter 68-revolutionen. Dets tema kommer til at berøre så godt som alle individer i samfundet, hvis socialdemokratiet får det gennemført! Her kommer partiets ønsketænkning: jeg citerer fra punkt 2 "Familjemiljøet", b stykke 3:

"Forældremyndighedens begrænsning, bl.a. ved retslig ligestilling af børn og voksne (f.ex. med hensyn til voldsanvendelse), sikring af børnenes  økonomiske uafhængighed af forældrene gennem uddannelsesløn, nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppan - for såvidty de synes,at de der trives dårligt. "

Hvad betyder disse fem linjer i virkeligheden?
Forældremyndighedens begrænsning....ved retslig ligestilling af børn og voksne? "Retslig (=juridisk) ligestilling"? Det betyder at forældrene ikke kan bestemme mere end børnene, f.ex. ikke bestemme
at de skal gå i skole, læse lektier, skal til lægen, skal sove, skal spise etc. etc.  Børnene behøver altså ikke rette sig efter forældrenes krav. Forældremyndigheden afskaffes dermed. Staten overtager børneopdragelsen. (Kommunistisk ideologi!)
Ordene "med hensyn til voldsanvendelse" skal henlede vore tanker på de grusomme forældre. (Dem er der faktisk tænkt på i lovgivningen i forvejen).

Den "økonomiske uafhængighed", nedsættelsen af myndighedsalderen til 15 år og frihed til at vælge
samlivsgruppe indebærer en opløsning af familien gennem splittelse af forældre/børn forholdet.
Børns fri valg af "samlivsgruppe" kan indebære tilslutning til hvad som helst, f.ex. scientology, hitlerjugend, islam, prostitutionsgruppe, konservativt folkeparti, mormonerne etc. etc.