juni 24, 2015

Ngo-kandestøbere

Omkring 1968 blev jeg hvirvlet ind i den form for kulturkamp, som kommunisterne drev og som gerne benævnes "psykologisk krig". Den hylder ikke samme anstændighedsregler som man dyrkede i vore demokratiske samfund før i tiden. Psykologisk krig er våbenløs og snigende. Som forsvar gælder det ikke mindst at kunne læse mellem linjerne, afsløre "fjendens" løgne og lurendrejeri. Kampen foregår ikke mindst gennem ngo'er og lignende foreninger. Både i Vest og i Øst har de ofte en målsætning, som fordulgt er rettet imod styret i det samfund, de er en del af, altså en slags femte kolonner. Ofte er selve navnet på en ngo beregnet på at narre naive sjæle ind som medlemmer. Således har FN-forbundet ikke noget med FN at gøre udover navn og emne, og det samme er tilfældet med Folkekirkens Nødhjælp, der ikke har noget med Folkekirken at gøre.

I Danmark er det en tillidsvækkende anbefaling at få en kongelig person som protektor for godhedsforeninger, som derved får et adelsmærke. Således var prins Joakim protektor for den opreklamerede islampropaganda i en række danske byer i 2006, bl.a. betalt af Saudiarabien. 
Og nu ser jeg at hans hustru, HKH prinsesse Marie er protektor for Folkekirkens Nødhjælp og derfor skal besøge Roskilde Festival den 2.juli for at se på denne ngo-forenings aktiviteter dèr og dermed give den et løft. 

På internettet fandt jeg nedenstående: 
"Det er jo ikke mere end få uger siden, at netop Folkekirkens Nødhjælp havde finansieret og inviteret medstifteren af Breaking The Silence (BTS)*, Yehuda Shaul, på besøg i København for her at tale om de seneste historier om Israel, som alene er baseret på anonyme vidner, men som skæpper godt i pengekassen hos Yehuda Shaul, ikke mindst ved hjælp af FNød og andre europæiske NGO foreningers støtte, der som oftest stammer fra vore skattekroner. Der er ikke meget nødhjælp i dette, men masser af had til Israel, som herhjemme "ombyttes" til had til jøder. 

BTS er i disse forbindelse blevet afsløret, dels som uvederhæftige og dels som en organisation, som udfører bestillingsarbejder for europæiske NGO'er, som Folkekirkens Nødhjælp jo også er. "

*) Breaking the Silence (Shovrim Shtika) - NGO Monitorwww.ngo monitor.org/.../breaking_the_silence_shovi. Breaking the Silence (BtS) “collects testimonies of soldiers who served in the Occupied Territories during the Second Intifada,” claiming that the “testimonies ...

Kongehuset bør holde sig hævet over politik og i særdeleshed når det drejer sig om ngo'eres tvivlsomme politiseren. Medlemmer af Kongehuset kan naturligvis som alle andre mennesker tage fejl, hvis deres rådgivere ikke er ordentligt informerede, men det skal ikke gerne falde tilbage på de ikke skyldige.