juni 21, 2015

Hurra for den lille forskel !


I artiklen om regnbue-symbolet citerede jeg et stykke fra FN's menneskerettigheder, nemlig paragraf 16, stykke 3:


Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse”.

Disse mennekerettigheder lægger an på at skulle gælde for alle de forenede nationers lande, som højtideligt har underskrevet det. Det er ikke altid let at oversætte fra et sprog til et andet og få alle nuancer med. 

Paragraf 16, stykke 3 lyder sådan her på svensk:

"Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och ger rätt till skydd från samhället och staten.

Mens man altså i Danmark har KRAV på samfundets beskyttelse, så er man i Sverige langt dårligere stillet: dèr har man kun ret til, men ikke krav på. 
Det er en væsentlig forskel, men den afspejler egentlig ganske godt en indgroet forskel mellem svensk og dansk tankegang