juni 07, 2015

De SKAL stoppes


Mogens Camre om invasionen af Europa
via Ole Gerstrøm
Packed like sardines: Astonishing images show more than 1,000 migrants, including 200 children, squeezed onto two levels of rescued boat in Mediterranean from Libya

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3111055/Packed-like-sardines-Astonishing-images-1-000-migrants-including-200-children-squeezed-two-levels-rescued-boat-Mediterranean-Libya.html#ixzz3c7OeWCCh

(Her følger først et indlæg, som har trængt sig ind her uden tilladelse. Undskyld!
Der er efter Spydpigens mening begået katastrofale politiske fejl længere tilbage - før Camres tid i Folketinget, men det så man ikke dengang, og det er let at se bagud! Sovjet gik ud af krigen med store sår. Kommunismen vandt terræn på et andet plan, ikke mindst under den påfølgende Kolde Krigs ihærdige propaganda. Kommunismens snigende taktik var på det nærmeste ukendt: den faldt ikke i øjnene, dens skjulte langtidsmål (først publiceret i 1963) blev der ikkee taget notits af. Målene blev lige så stille - uden granskning - accepteret af Folketingets politikere. De borgerlige partier forstod tilsyneladende ikke, hvad der foregik. De holdt sig til 30'-40'ernes myte om, at socialdemokratiet var det bedste bolværk imod kommunismen. En skæbensvanger misforståelse. Socialdemokratiske ministre som Ritt Bjerregaard, Niels Matthiassen, Eva Gredal, Auken etc. indførte kommunistiske regler og ideologi.
Gertrud Galster)


Af Mogens Camre, tidl. MF og MEP

Flygtningesituationen i Middelhavet udstiller med al tydelighed, at Europas fremtid som et oplyst, højtudviklet område er truet. Overbefolkningen i Afrika og Mellemøsten får land efter land til at bryde sammen. Der udløses religiøse krige, men det er i realiteten kampen om ressourcerne, som er baggrund for krigene.
Afrika alene vil i de kommende 85 år vokse fra 1,1 milliard mennesker til 4,2 milliard. I gennemsnit betyder det en tilvækst på 500 millioner, eller lige så mange som EU's befolkning, hvert 14. år. De arabiske lande vil i løbet af et par årtier vokse med lige så mange som hele EU's befolkning. Selv hvis landene var organiseret på rimelig vis og folk arbejdede regulært, ville det være uhyre vanskeligt at brødføde alle, men de afrikanske lande og de fleste arabiske er ikke organiserede. Lederne er i vidt omfang kleptomaner, som stjæler hovedparten af den sparsomme produktion. Uddannelsesniveauet er lavt og der savnes et kulturelt, moralsk grundlag for at opbygge fungerende samfund. Det er klart, at sammenbruddet i den islamiske civilisation skaber grundlag for de vanvittige bevægelser fra Islamisk Stat til Boko Haram og al Qaeda.

Det er bemærkelsesværdigt, at kun den ægyptiske præsident, den tidligere general, Sisi siger sandheden om islam. Islam er fjende af alle i hele verden, siger han. Islam må reformeres fuldstændigt, ellers går kulturen til grunde, fortsætter han. Men europæerne lyver for sig selv. Den forskruede EU-udenrigstjeneste taler om, at Islamisk Stat er "et kriminelt misbrug af en nobel religion". De tror, at de kan tale islamismen væk og skabe en europæisk islam uden rod i koranen.
På grund af både den islamiske og den afrikanske civilisations sammenbrud sætter flere og flere mennesker kursen mod Europa. Drømmen om tilværelsen som bistandsklient i Europa får tusinder og atter tusinder til at sætte livet på spil i synkefærdige både. Der står mange millioner mennesker klar til at drage til Europa, koste hvad det vil, og menneskesmuglerne har frit spil. Hvis vi ikke stopper denne folkevandring, går Europa til grunde i løbet af få år. Europa er ganske enkelt for lille og for overfyldt til at tilbyde disse indvandrere noget, for lige som de ikke har formået at skabe noget hjemme, kan de heller ikke skabe noget her. De bliver en byrde, som knækker vore førhen velfungerende lande - uanset hvor meget vi bliver tvunget til at betale i skat.
Vi drøfter nu det moralske problem: Vi kan ikke lade folk drukne i Middelhavet, men vi vil ikke have denne invasion til Europa. Det er ikke Europa, som bærer skylden for, at mennesker i Mellemøsten og Afrika ikke bestiller noget og ikke kan skabe fungerende samfund. Det er ikke vores fejl, at de har en eksplosiv befolkningstilvækst. Vi har prøvet i 60 år at udvikle Afrika, men det er stort set ikke lykkedes.
Europæerne har bygget Europa op gennem et par årtusinder - der var ingen bistandsprogrammer, FN eller Verdensbank, der hjalp os. Det var vores civilisation, som skabte den moderne verden - og det var denne civilisation, som på det kristne kulturgrundlag holdt islam ude – fra slaget ved Poitiers i 732 til Wien 1683. Havde islam sejret over os, havde Europa set ud som Mellemøsten.
Gennem renæssancens forkastelse af middelalderens verdensbillede, reformationen, den humanistiske revolution i det 18. århundrede og den teknologiske revolution i det 19. og 20. århundrede har vi skabt de demokratiske samfund, og på det grundlag har vores kultur udviklet den øvrige vestlige verden. Det er ikke vores fejl, at en hel del andre ikke har gjort det samme. De har haft lige så lang tid til det som vi, men de har stået stille. Israels opbygning af et enestående samfund efter 1948 beviser, at det ikke er klimaet, der afgør, om et landområde bliver ørken eller landbrugsland - det afgørende er menneskelig indsats.
Vi må lukke Europa og sende flygtningene tilbage, hvor de kommer fra. De må gennemføre en revolution - eller en række af revolutioner - og løse deres egne problemer efter samme metoder, som vi har løst vore. Kan de ikke det, går de til grunde og vi kan ikke forhindre det.
Nogle europæiske politikere hævder, at konventionerne forbyder os at føre den nødvendige politik. Det er en farlig tankegang, at 65 år gamle beslutninger, truffet i lukkede forsamlinger under helt andre forudsætninger, skulle forhindre os i at redde den europæiske civilisation. Konventionerne, både FN’s og Europarådets, må skrives om, for som de fortolkes nu, ødelægger de Europas borgeres liv.