juni 29, 2007

Da liegt der Hund begraben...

På et seminar i Jylland her i juni angående demokrati var der nogen, der undrede sig over, at massemedierne i årevis har undladt at granske og decifrere EU´s overenskomster med de arabiske lande, skønt medierne fremhæver deres totale ”uafhængighed”!
Det er som om indholdet i den såkaldte Europæiske-Arabiske Dialog fra 1978 og den såkaldte Barcelona-proces fra 1995 skal forties.

Vist kan sandheden være ubekvem, som man siger, men er det ikke uhæderligt at hemmeligholde oplysninger, som i den grad angår land og rige?
En journalist søgte at klemme sig udenom ved uden videre at slynge ud, at oplysninger om, at ovennævnte overenskomster kræver censur af skolebøger er ”løgn” – uden argumentation og bevis. Det er for letkøbt!


Ak nej, det er desværre ikke løgn! Og selvom de fleste massemedier vender det døve øre til og lader som om de hverken har set eller hørt, så har det dog været tilstrækkeligt fremme til at det ikke længere kan benægtes.

I den tale som Olaf G. Hansen, direktør for Center for Kultur og Udvikling (CKU) holdt i Rabat 13.6.06, fremlagde han en plan for sammensmeltning af de to modsatrettede kulturer, den europæiske og den islamiske.

Projektet sigtede først og fremmest på børn og unge, f.ex. ved ”konkrete initiativer til læseplansudvikling ved hjælp af nye uddannelsesmaterialer og revision af existerende undervisningsbøger.”
Videre opremses ”udvekslinger som metode til at fremme indlæring om andre kulturer….” m.m.
De samme planer om skolebøger og udvexling af unge kunne man læse i den festivalavis, som blev udgivet i forbindelse med CKU´s (og dermed udenrigsministeriets) propagandaudstilling om islam efteråret 2006.
De fremførtes også af EU-kommissær Benita Ferrero-Waldner den 22.maj 2006 i Wien ved et seminar om racisme, xenofobi og massemedierne.


Massemediernes larmende tavshed hænger fantastisk godt sammen med de direktiver, som ovennævnte EU-kommissær Benita Ferrero-Waldner pointerede for at få kultursammensmeltningsprocessen til at glide:
”Medierne har en særlig afgørende rolle i betragtning af jeres magt til at danne meninger. Medieprofessionelle må være klar over virkningen af deres ord og billeder…”
”Vi har brug for, at I helhjertet engagerer jer i kampen for gensidig respekt og forståelse…”
”Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige optræden…”
Vi tror ikke, ”at medierne skal styres ude fra, men snarere, at I finder måder at censurere jer selv…”
I skal ”diskutere indbyrdes som medieprofessionelle… Sammen skal I træffe afgørelse om den bedste fremgangsmåde.”
”Med hensyn til spørgsmålet om selvcensur, vil jeg også bede jer betænke behovet for overvågning inden for jeres egne professionelle rækker.”