juni 22, 2007

Hash

Kristeligt Dagblad bragte for nogen tid siden flere artikler om hash. Den 15/6 advarede psykiater Merete Nordentoft om, at hash ikke er så harmløst, som mange tror. Det kan give anleding til psykiske lidelser, ikke mindst skizofreni.

”Hash har på en eller anden måde fået et meget tilforladeligt omdømme, men det er altså ikke uskadeligt" siger Merete Nordentoft og anbefaler at øge folkeoplysningen og droppe tanken om at legalisere det.”


"På en eller anden måde..." NEJ, med massiv propaganda pro hash og Støt fri hash i årtier fra 60´erne og frem.
Narkosælgere + den yderste politiske venstrefløj + Mentalhygiejnen gik hånd i hånd for at nedbryde det bestående samfund. Alle tre kategorier havde økonomisk og/eller ideologisk interesse i det: venstrefløjen til fuldførelse af drømmen om kommunismens verdensherredømme bl.a. ved pekuniær støtte til venstrefløjskrige i udlandet; og mentalhygiejnens psykiater, psykologer og socialarbejdere til givtige stillinger inden for emnet.
Nogle mentalhygiejnere var særlig positive til narkotika som Finn Jørgensen, Mogens Jacobsen, Frits Schjøtt, Peter Ege, Peter Schiøler, Tine Bryld m.fl.