juni 12, 2007

Kommunistiske børnepædagoger

Netavisen "180 Grader"og Holger Nielsen fra SF er åbenbart forundret over at BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation, i deres hovedbestyrelse har en ægte stalinist siddende, Lars Grenaa.


Jamen, der er sandelig mange års tradition for kommunistindflydelse i BUPL´s ledelse.
Det er ingen nyhed, men ingen brød sig i sin tid. Fagforeningens bogstaver blev i 70´erne populært udlagt som "Børn Under Politisk Ledelse."
Kommunismen var fra starten klar over, at det gjaldt at få fat i børnene så tidligt som muligt, og hvis ikke jeg husker helt forkert, så var den russiske revolution allerede den 20. november 1917 klar med et opdragende børneprogram (?). Datoen, 20. november, fortsatte i FN´s børnekonvention.


På hjemmeplan var det ikke mindst Allan Knoblauch, som stod bag udviklingen af BUPL fra en respektabel forening til et kommunistisk fagforbund. 18 år gammel blev han ansat som journalist på Aktuelt i 1968, og året efter stiftede han bladet "Rød Front", et organ for Kommunistisk Ungdom Marxister-Leninister (KUML), som han var redaktør af de to år, det existerede. Han var desuden medstifter af Ungsocialdemokraternes blad "SOC" i 1970 og fra 1971 redaktør af BUPL´s blad "Børn og Unge". Han knyttede straks en række kommunistiske skribenter til bladet, så det fik stærk politisk slagside. Det var folk som Ole Lindboe (fra organisationen BRIS), Hanne Reintoft, Per Schultz, Stig Brostrøm, Agnete Diderichsen m.fl..
Knoblauch bærer et stort ansvar for indoktrineringen af landets pædagoger, som lærte at opdrage vore børn til at undergrave det bestående. Knoblauch skrev bog om den marxistiske børnehave Hudegrunden på Vesterbro, som "Børn og Unge" støttede og brugte som propaganda for marxistisk pædagogik á la Rusland. (Russere var rystede over, hvad de oplevede dér på en turistrundvisning! husker jeg).
Uden Knoblauch som chefredaktør af fagbladet, ville DKP ikke have haft magten over pædagogerne, sagde man.

"Børn og Unge" har også udgivet bøger, bl.a. "Vilkårene for den faglige kamp i Danmark", som tog udgangspunkt i BT-konflikten. Den var skrevet af sociologerne og DKP-medlemmerne Jesper Due og Jørgen Steen, som i anmeldelsen i "Land og Folk" skrev, at de ser bogen "som en forlængelse af DKP´s program."


BUPL var også meget aktiv i politisk uddannelse f.ex. til tillidsmænd på børneinistitutionerne og i diverse Sovjetstyrede "freds"arrangementer. De har også holdt mange kampagner bl.a. med krav om flere, bedre, billigere daginstitutioner! Om det var i egen interesse eller i børnenes og forældrenes interesse kan diskuteres, akkurat ligesom balladen efteråret 2006, hvor man gejlede naive forældre op til at tro, at nu var det ved at være slut med at få børnene
passede, mens man var på arbejde.


At BUPL ikke altid tager sig det så nær med lovgivningen, så vi da de købte østerbro Kaserne ved Stadion i København og uden videre rev en bygning ned, som var fredet. De undskyldte sig med, at det vidste de ikke, og så var den bøtte ude.


Kilde: tidsskriftet AKTION 1977 og 78