juni 15, 2007

Lidt repetition

Hodja havde i går en herlig kort kommentar til Tarik Ramadans forsög på at bilde folk ind, at islam i Europa er en reformeret og moderat version, en ”Euroislam”

Nedenfor lidt repetition om islam:

Det var Tariq Ramadans bedstefar på mödrene side, Hasan al-Banna, som grundlagde bevägelsen "Det Muslimske Broderskab" 1928 i Ägypten som en religiös väkkelse, der sögte tilbage til koranens ord.

Med terrorisme ville de gøre Ægypten til en teokratisk stat. De angreb turister og dermed den for Ægypten vigtige turistindustri. I 1954 blev Broderskabet officielt forbudt i Ägypten, men levede videre. I 70´erne opgav de angiveligt de voldelige metoder, men fortsatte den politiske kamp og er repræsenteret i parlamentet. Men situationen er spidset til inden for det sidste år med demonstration og anholdelser af forretningsmænd med koplinger til Broderskabet. De anklages for pengevask og har fået deres firmaers og privatkonti fastfrosne. En masse studerende er også blevet arresteret og sammen med ledere i Broderskabet anklaget for at ophidse til uroligheder. Præsident Hosni Mubarak udtalte midt i januar 2007, at ”Det Muslimske broderskab udgør en fare for Ægyptens sikkerhed”

Gennem prästeskaberne i de islamiske lande har bevägelsen stor magt over de uvidende befolkningsmasser, og Ägypten er ikke den eneste muslimske stat som har vanskeligheder med broderskabet.
Deres programerkläring lyder: ”Allah er vort mål. Budbringerne vore ledere. Koranen er vor lov. Jihad er vor vej, döden for Allahs sag er vort höjeste håb."

I Europa har Broderskabet oprettet brohoveder for at sprede islam og i 1997 stiftede de ”Det europäiske Råd for Fatwa og Forskning”. Det består af 30 radikale imamer fra bl.a. Sudan, Saudi Arabien og Europa, bl.a. den ”danske” imam Fuad al-Barazi. På arabisk TV viderebragte han under ”Muhammedkrisen” det grundlöse rygte, at man ville brände koraner af i Köbenhavn og bidrog dermed til ophidselsens töjleslöshed.
Rådet er ude på at lave en islamisk konstitution, en parallel-pendant til EU´s konstitution. Den skal – efter deres mening - gälde for alle muslimer i Europa, uafhängigt af i hvilket land de bor, og stå over de nationale landes grundlove.
En samling af rådets fatwaer blev udgivet på fransk i 2002 og nävnes i schweizeren Sylvain Bessons bog om Broderskabets planer om at erobre Vesten. Besson finder det ”paradoksalt”, at Tariq Ramadan har skrevet forordet til rådets fatwaer, som bl.a. indeholder en fatwa, der legaliserer dödsstraf for frafald fra islam.

I Sverige har TV-programmet ”Uppdrag granskning” i 2006 afslöret närt samarbejde mellem Det muslimske broderskab og De kristne socialdemokraters broderskabsbevägelse. Som så ofte för lägger kristne mennesker en bundlös og farlig naivitet for dagen! Med socialdemokraters stötte til moskébyggeri har imamer fået menighedens medlemmer til at stemme på socialdemokratiet ved valg. Den ene tjeneste er den anden värd. Det muslimske broderskab overtager langsomt men sikkert Sveriges moskéer og kräver at stå som repräsentanter for alle landets muslimer. Hvis de muslimske menigheder ikke godtager Det muslimske broderskabs magtspil, risikerer de at blive udelukket fra menighedens bestyrelse og mobbes eventuelt helt ud af menigheden. Kort og godt altså metoder, man kender fra kommunistiske organisationer eller andre diktatoriske systemer.
Kampen om magten over moskeer og menigheder kan gå til yderligheder. Således er imamen Hassan Moussa, som er formand for Sveriges imamråd, blevet truet på livet i Stockholms stormoské. Journalist Salam Karam skrev i Expressen 10.9.2005, at det var på höje tid, at de svenske myndigheder blev klar over forholdene og gjorde noget ved det.