juni 02, 2007

EU´s dyremishandlinger

En amerikansk læge, kaldet “Dødslægen”, fik forkortet en langefængselsstraf. Han havde hjulpet mange gamle og/eller syge ud af verden på en human måde efter deres eget ønske!
Gid der var flere sådanne menneskevenlige sjæle, for er der noget mere inhumant og ækelt end at tvinge gamle og/eller syge til at trækkes i årevis med ydmygende og lidelsesfulde tilstande ved hjælp af en højt udviklet teknik.

Der bør dog naturligvis være en sikkerhed mod misbrug af sådan menneskevenlighed.
Lad os dø humant og værdigt!

- - - - - -

Hurra! nu har Danmark strammet op for dyretransporterne, lyder det i TV-nyhederne.
Sludder, man stikker os blår i øjnene. Om også viljen skulle være der (?), så kunne den danske regering ikke garantere dyrene den beskyttelse, de rettelig har krav på i vore nationale dyreværnslove.

Danmark har fraskrevet sig retten til at bestemme selv. Vore politikere har overgivet magten til EU. EU-lov står over alle vasalstaternes love.
EU lægger først og sidst an på handel og stordrift uden sarte følelser, hverken for dyrs eller menneskers velbefindende.
De centraleuropæiske og sydeuropæiske lande har altid haft et andet syn på dyr end vi nordboere. EU´s regler om handel med levende dyr over grænserne har åbnet for en grusomhed, vi aldrig kunne forestille os.

Nu indfører Danmark et “klippekort” for EU-dyremishandlinger!

Burde dødslægen måske også have haft en slags “klippekort“?

Hvor er vi henne?