juni 22, 2007

Disse skrækkelige dyremishandlinger


og hele den frastødende tankegang, der har vundet indpas i landbruget i Danmark er et resultat af påvirkningerne fra EU og fra indvandrede muhammedanere (hvis tankegang vi jo gang på gang stejler over!).
De fleste mennesker i EU er katolikker, og desværre (- jeg beklager meget - !) kommer man ikke uden om det faktum, at den katolske kirke altid har haft et helt andet syn på dyr end vi nordboere. De mente, at dyr var uden ”sjæl” og derfor ikke led på samme vis som vi mennesker ved lidelser. Det er naturligvis noget vrøvl, men det er religion, og den er millioner af mennesker vokset op med.

Hertil kommer så i vor tid den intense jagt på mammon. Alt skal være STORT og STØRRE og GLOBALT. Vi har set gruelige film om heste-, kvæg-, fåre- og grisetransporter i Europa!
Dyreexportørerne har så stor magt, at man ikke har kunnet gennemføre dyrevenlige regler i EU. Danmark har forsøgt, men kom til kort. Vi har nu i massemedierne hørt, hvordan man omgår dansk dyrelov ved at omlade hele transporten og så køre videre.

Det er nemlig EU´s ”dyreværns”lov. Dyrene må køres så langt man vil, gerne tusindvis af kilometer, når bare ruten er delt op i perioder på 9 timer ad gangen...

Stop disse umenneskelige dyretransporter med levende dyr. Slagt hjemme og exportér kødet.