juni 17, 2007

Tal dansk!

Angående: sprogfejl.

Gang på gang ser man danske ord brugt forkert, rimeligvis fordi skoleundervisningen har väret mangelfuld.
16/6 skriver to journalister i Berlingeren en udmärket artikel om en börnehave på Nörrebro, men den skämmes af en sprogfejl: ”Nogle børn måtte ikke tegne, synge, danse eller klæde sig ud, og selv en uskyldig udflugt til Zoologisk Have udviklede sig til en voldsom konflikt, hvor børn blev påduttet at klippe nissehuer i stykker.”

Nej, åbenbart blev de påtvunget. Det er noget andet.

Ordet ”pådutte” bliver gang på gang brugt forkert. Det betyder ”at tillägge nogen en (i reglen dårlig) handling eller holdning”

Havde börnene f.ex. af sig selv ödelagt nissehuerne uden at man med sikkerhed vidste, at det hang sådan sammen, kunne man pådutte dem, at de havde gjort det.