juni 04, 2007

Det var efter sigende


grevinde Danner, der fik kongen til at underskrive grundloven den 5. juni, netop denne dag, ikke den 4. juni, ikke den 6. juni, men den femte. Dagen var hendes særlige dag.

Baggrunden for denne særlige dag var kendt af trekløveret, Frederik den 7., Berling og Louise, men søgtes hemmeligholdt for befolkningen.


Det drejede sig ikke om skumle politiske tiltag. Nej, det var hendes søns fødselsdag, hendes og Berlings søn, hvis existens hun gemte som en hemmelighed for befolkningen i et forsøg på at undgå sladder.

Så i virkeligheden er det nok så meget for grevinde Danner og hendes søn, at vi hejser Dannebrog den 5. juni