juni 18, 2007

Landsforrædere?

Hvad er det egentlig, man fører retssag om i Sorgenfri?

Islamisk Trossamfund har anlagt sag mod Pia Kjærsgaard, fordi hun kaldte dem
landsforrædere, da de rejste til Mellemøsten for at hidse de analfabetiske befolkninger op mod Danmark.

Men ordet ”landsforræder” er jo brugt helt forkert af Pia Kjærsgaard! En landsforræder er jo som bekendt en, som forråder sit eget land til landets fjender.

Man kunne f.ex. kalde Anker Jørgensen, Per Stig Møller, Fogh Rasmussen m.fl. for landsforrædere, fordi de uden videre uden befolkningens sanktion besluttede, at Danmark skulle tage imod indvandring fra de islamiske stater og fremme islam på bekostning af vor egen kultur.

Men de muhammedanere, der er tale om ved retten i Sorgenfri er ikke født i Danmark. Danmark er ikke deres land. Og derfor kan de ikke kaldes landsforrædere, men snarere 5. kolonne folk.