juni 14, 2007

Rusland inspicerer svensk forsvar

Med superkort varsel og omfattende hemmelighedskræmmeri gennemförte russisk militær en hurtig inspektion af Sveriges forsvar

Den lille, men granskende svenske avis, "Världen idag", som gang på gang har afslöret forhold i Sverige, som andre medier har fortiet, og som tilmed har mod og mandshjerte til at rette kritik mod magthaverne, kom onsdag 13/6 med en overraskende artikel.


Sidst i forrige uge kontaktede Ruslands militäre ledelse det svenske forsvar med önske om med kort varsel at foretage en hurtig inspektion af Sveriges forsvar. De var särlig interesserede i de stärkt nedrustede regimenter i Mälardalen.
De kom allerede om mandagen (11/6), fire mand höj, hvor de besögte Livgarden i Kungsängen nord for Stockholm, som bl.a. tager sig af de värnepligtiges grunduddannelse. Derfra körte de fire russiske inspektorer til ledelsesregimentet i Enköping og om eftermiddagen til forsvarets Luftkampskole i Uppsala (tidl. kaldet F 16- Mälardalens luftforsvar).

De skulle - ifölge avisens oplysninger - under besöget få en gennemgang af regimentschefen og få mulighed for at stille spörgsmål og se på anläg

Mon ikke mange - både i Sverige og andre lande - står måbende over for, hvordan man sådan kan få adgang til at inspicere andre landes forsvar?
Der henvises til et ikke närmere navngivet "Wien-dokument" fra 1999, som "giver nabolande ret til hastig inspektion af hinandens forsvar"


Det viser sig senere, da avisen henvender sig til regeringens forsvarsudvalg for närmere oplysninger, at dette udvalg slet ikke havde fået besked om Ruslands pludselige krav på inspektion af Sveriges forsvar.

Formanden for udvalget, Rolf K. Nilsson fra partiet moderaterne kommenterer: "Det er jo godt, hvis åbenheden virkelig fungerer, men spörgsmålet er jo, om alt vises frem.
- Tror du, at Sverige viser alt?
- Ja, antagelig. Vi skal jo altid väre bedst i klassen!
Kilde: Världen idag 13. juni 2007.