juni 11, 2007

"Vort syn på Rusland er naivt"


siger formanden for Forsvarsudvalget i Sveriges Rigsdag.
Med nedrustningen i Sverige har Gotland ikke længere noget forsvar.

Hvis russerne bygger den planlagte gasledning gennem Østersøen til Tyskland, vil russisk militær komme på kikkerthold af Gotland. Det bekymrer formanden for rigsdagens forsvarsudvalg Rolf K. Nilsson fra partiet Moderaterne. Han anser det for en trussel mod Sveriges sikkerhed.

Putin råder over verdens næst mægtigste militærmagt og lægger ikke skjul på, at han igen vil gøre Rusland til en vigtig stormagt i verden. "Putin har sagt, at han som modspil mod USA´s planer om anbringelse af robotskjolds missiler i Vesteuropa, vil opstille missiler imod Vesteuropa", siger Rolf K. Nilsson, som udover at være rigsdagsmand også er chefredaktør for avisen "Gotlands Allehanda".

Fornylig skrev den tidligere forsvarsminister, Thage G. Peterson (soc.dem.), i Svenska Dagbladet, at modstanden mod gasledningen
viser en angst for Rusland. Han opmuntrer til samarbejde og mener, at målet må være at skabe en "energipolitisk union i Europa" med Rusland som medlem. "Jeg tror, at alle former for økonomiskt samarbejde, som binder lande og folk sammen, fremmer fred og velstand. Vor vision om fremtidens Europa må bygge på samarbejde på så mange felter som muligt og må altid udelukke sammenstød på slagfeltet", skrev Peterson.

Men Rolf K. Nilsson finder, at Peterson har et meget overraskende naivt syn på Ruslands geopolitiske planer med den foreslåede gasledning gennem østersøen.
"Gasledningen er politisk. Putin har sagt, at flåden skal få nye arbejdsopgaver i forbindelse med byggeriet og overvågningen af den. Og at Rusland vil bruge sin export til et øge sin indflydelse i verden.

Rolf K. Nilsson har fulgt udviklingen i Rusland. Demokratiet er gået meget tilbage siden Putin blev præsident efter Boris Jeltsin. Mange tidligere KGB-agenter har fået inflydelsesrige politiske poster.
Vi ved ikke, hvor Rusland er på vej hen, og de har ikke gjort op med sin diktatoriske forhistorie. Det gælder at holde øjnene åbne og opfatte signalerne. Havde man i sin tid virkelig lyttet til Hitler, så var man måske ikke blevet overrasket over, hvad han gjorde.

Nilsson opfordrer Sverige til sammen med de baltiske lande og Polen at protestere mod gasledningen.
Og hvis det ikke hjælper, kan det måske igen blive aktuelt med at placere svensk militær på Gotland.

Kilde: Världen idag 11. juni 2007