juni 01, 2007

Big Brother i Rusland

En ny russisk lov, resolution 212, som blev vedtaget den 15. april 2006, siger, at alle ikke-kommercielle organisationer hvert år skal erlægge rapport til en statslig registreringsmyndighed. Rapporten skal specificere organisationens aktiviteter, økonomi og hvordan administrationen er opbygget. Formålet er, at myndighederne skal have bedre kontrol med internationale organisationer som Amnesty International og "Læger uden Grænser", d.v.s. organisationer som modtager støtte fra udlandet og kan være kritiske mod regimet.

Loven omfatter også alle religiøse organisationer. Blandt andet skal der gøres rede for al virksomhed og antal deltagere i hver sammenkomst. Desuden kræves der oplysning om indeholdet i prædikener. Ifølge myndighederne skulle man også oplyse hvor mange, der deltog i menighedens møder de tre foregående år.