juni 16, 2007

Input om Putin

Efter omtalen af gasledningen gennem Östersöen, har jeg fået sendt nedenstående biografi om
Wladimir Putin:

Han er født i Leningrad i 1952 som barn af en streng arbejderfar og en mild russisk-ortodox mor. Putin er medlem af den russisk ortodoxe kirke og korsedesig samt tændte en kerte ved julefesten 2006 – således at alle kunne se det i tv. Han er uddannet jurist, er gift og har 2 døtre og var fra 1975 til 1992 KGB-officer,.med speciale i at slå ned på afvigere . I 1986 - 1990 var han stationeret i Dresden.. I 1992 blev han viceborgmester i Sct. Petersborg, hvor han blev frikendt for uregelmæssigheder ved eksportlicensgivning. Han hjalp med Boris Yeltsins valgkampagne midt i 90´erne og gjorde karriere under Yeltsin samt skrev et doktorarbejde, som bestod i plagiering af de amerikanske økonomer, William King og David Clelands arbejder. Putin har afvist at kommentere dette.

1999 udnævnte Yeltsin ham til ministerpræsident. I 1999 indledte han 2. Chechenien-krig. Da Yeltsin gik af, overtog Putin præsidentembedet i 1999 og gav Yeltsin generalbenådning for begangne og fremtidige lovovertrædelser, der drejede sig om pengehvidvaskning fra lyssky forretninger. I 2000 blev Putin pga. kontrol over medierne og popularitet som flg. af sin barske fremfærd i Chchenien valgt til præsident. Han genindførte Kremls kontrol over indenrigspolitikken. De nyrige oligarker tog han fat på. Nogle flygtede (Beresowski, Gussinski), nogle blev arresterede (Chodorkowski). Under Putin er presse- og demonstrationsfriheden kommet under gevaldigt pres. Alle 3 nationale russiske TV stationer er statskontrollerede , og stats-gasmonopolet , OAO Gazprom, har overtaget kontrollen med landets største aviser.Indflydelsen strækker sig måske til internettet , efter at et præsidentdekret fra marts oprettede et nyt agentur for at holde opsyn med både massemedier og internet.

Siden Putin kom til magten i 2000, er landets økonomi vokset gennemsnitligt 6,8 % om året - mere end i Brasilien og Tyrkiet. En rundspørge blandt 1600 russere i marts 2007 viste, at 81 % billigede præsidentens embedsførelse.
Putin genindførte Sovjets røde krigsflag med stjernen samt den sovjetiske nationalhymne.

Putins parti hedder diktatur-karakteristisk :Enigt Rusland. I Kreml fik 2 grupper indflydelse: Militær – , sikkerheds- og efterretningsfolk samt personer, som stod Yeltsin nær. Putin er imod Checheniens løsrivelse under islamisk styre. I 2000 overtog han per dekret magten over Chechenien. Han så gennem fingre med de russiske soldaters overgreb, voldtægter, henrettelser på og af civilbefolkningen i Chechenien. Efter gidseltagningen i Moskvas Dubrowka-teater og Beslan gav Yeltsin slet ingen pardon. Dubrowka – giseltagningen endte med dødelig gasforgiftning af 129 gidsler og 41 terrorister. Han har accepteret de baltiske landes tilslutning til NATO og EU. I og med 2. Irakkrig er den kolde krig ved at vende tilbage mellem USA og Rusland. Putin blev genvalgt i 2004 – uden svindel ud over , at hans stat kontrollerede medierne!! Han indførte, at han skulle udnævne regionsguvernørerne. Og han styrkede valgteknisk sin egen position i dumaen.. Han underskrev Kyoto-klimaaftalen. Imidlertid har Putin afslået særlovgivning om, at han kan tiltræde en 3. præsidentperiode i 2008. Han kan imidlertid gøre dette i 2012.

Putin har besluttet sig for at styrke sin indflydelse i de tidligere sovjetrepublikker og at svække den stigende vestlige indflydelse der.Således forsøgte russiske agenter at forgifte Ukraines Viktor Juschenko – lige som der synes at være begået russiske agentdrab på forskellige kritiske russiske journalister (Anna Politovskaja, Litvinenko). D. 25.04.2005 sagde Putin i tv, at ”Sovjetunionens fald var århundredets største geopolitiske katastrofe”. 8. september 2005 undertegnedes i nærværelse af Tysklands bundeskanzler Schroeder og Putin en traktat om en gasledning til Tyskland gennem Østersøen. Heri skal Schroeder være formand for opsynsrådet! Putin har brugt gasleverancen som politisk våben mod Ukraine og Hviderusland. Og vil ikke overlade europæerne råderet over leveringskanalerne .Nu har Rusland også sikret , at en olieledning fra en tidligere sovjetrepublik skal føres gennem Rusland – og ikke gennem Tyrkiet, som ønsket af USA.

Rusland blev af en US-amerikansk årlig rapport om menneskerettigheder af 6. marts 2007 beskyldt for at fjerne sig fra demokratiet. Rapporten hæfter sig ved Putins bestræbelser på at centralisere den udøvende magt samt tiltag med at forbyde politiske partier og pålægge borger-organisationer og medierne restriktioner.

Mikhail Gorbachev, Sovjetunionens sidste leder, der f.ø. optræder som Putins rådgiver, sagde, at EU-kritik af den russiske præsident Putin øger hans popularitet hjemme, fordi landet nærer mistillid til Vesten. Ruslands regering er under stigende kritik, mens den søger at spille en rolle i internationale anliggender , som skulle genspejle dens økonomiske indflydelse. Uoverensstemmelser om et missilskjold I Europa og Kosovos omstridte uafhængighed har også hjulpet med at gøre forbindelserne med Ruslands vestlige aliierede sure.
Vi har her at gøre med en meget farlig mand, der opruster, samtidig med, at vi nedruster og sender resterne af vort militær ud for at beskytte alverdens muslimer.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Wladimirowitsch_
Putinhttp://news.indiainfo.com/2007/06/13/gorbachev-putin.html