juni 09, 2007

Grundloven underkendt i mange sammenhæng

Grundlovsdag ved Hvidsten Kro
Tre grupper fra Anti-jihad Danmark SIAD, Nationale Danskere, og Frit Danmark nedlagde krans ved mindestenen for de døde helte fra Hvidsten. På båndet står der Troskab for Danmark.
SIADs Grundlovstale:

I anledning af Danmarks Grundlovsdag d. 5. juni 2007
Frihedskæmpere før og nu.
I dag markerer og fejrer vi den danske Grundlov. Den Grundlov som klart, enkelt og smukt danner grundlaget for vores samfund og som også sørger for at Danmark kan forsvare sig mod samfundsnedbrydende kræfter.
Men Grundloven er trængt. I dag bliver den bl.a. underkendt i vigtige sager, hvor Danmark ellers med lethed kunne eliminere trusler fra totalitære grupperinger. 3 paragraffer som klart fortæller, hvor skabet skal stå overfor religioner og andre bevægelser, der vil Danmark og demokratiet til livs. ”Frejdigt Freja taler”.
Men på sigt er Grundloven også truet. Selv hvis vi lukker grænserne idag og befolkningsvæksten fortsætter som nu, vil Grundloven om ca. 30 år kunne blive stemt ned af islams tilhængere til fordel for sharialoven.
Denne Grundlov og hele Danmarks frihed forsvarede vore forfædre i kampen mod nazismen for kun 65 år siden. Ikke blot i skrift og tale, men også med deres blod og liv.
Deres og vore allieredes handling sørgede for at vi kan stå her i dag som frie mennesker. Vi skylder dem stor TAK. Men ikke kun udtrykt i tanker, skrift og tale, også i handling.
Har man først som dansker indset hvilken fare Danmark er i, er man også forpligtet til at rejse sig fra de bekymrede tanker og gå ud og tage aktivt del i kampen for et fortsat frit land. Det skylder vi vort land, vore forfædre og ikke mindst vore fremtidige slægter.
Der er nok der tænker, der er nogle der taler, men der er for få der virkeligt handler.
At tænke er omkostningsfrit, at tale kan gi' knubs, men aktivt at handle kan have en høj pris. Det så vi med Hvidstensgruppen, som havde gjort op med sig selv, at deres handlinger kunne koste liv.
For at sætte hårdt mod hårdt. Det er ikke nok at være ”god” og melde sig ind i foreninger som støtter ens tanker. I denne alvorlige situation, som vores land er i nu, skal der mere til. Her skal kæmpes en kamp, her skal skabes resultater, her skal kampen vindes! Nederlag eksisterer ikke, det vil blive vores død og Danmarks endeligt. Derfor kan vi kun vinde, ved fælles hjælp og den enkeltes mod - i fællesskab.
Dengang i 40'erne var en frihedskæmper ikke noget man stødte ind i hver dag. Langt de fleste lod stå til, eller tænkte, at de burde gøre noget, men gjorde alligevel ingenting. Sådan er det desværre også idag. Men de der i dag handler fordi de har indset, at de ikke har andet valg, kan finde trøst i en virkelig historie fra Hvidsten, hvor en lille gruppe på 10 personer nåede at udrette så meget for så mange.
Derfor, selvom handlingens mænd og kvinder ikke ligefrem hænger på træerne, må vi så meget desto mere stå sammen, støtte og indgyde hinanden tro og styrke.
Den der tænker, skriver sindets historie; den der handler skriver verdens historie!