november 12, 2009

Trekroner Aktiv

Det gamle ”Tre Kroner fort” i Københavns havn havde længe været forsømt, da
Landsforeningen for Mentalhygiejne - som altid søgte nye virkefelter - i 1972 stiftede foreningen ”Trekroner-Aktiv” som en lukket forening og selvejende institution. Dens bestyrelse blev hovedsagelig rekrutteret fra Landsforeningens ledelse.

Formålet var
a) ”at bevare menneskelige og materielle værdier gennem etablering af aktive arbejdsmiljøer for personer med tilpasnings- og beskæftigelsesmæssige problemer”.
b) ”at søge at skabe meningsfyldte arbejdsmiljøer, som kan øge den enkeltes trivselsmuligheder gennem arbejde med værdier, som samfundet lader ligge hen eller kasserer”.
c) ”at tilvejebringe erfaringsmateriale til grundlag for senere etablering af lignende eller andre arbejdsmiljøer”.

Formuleringen var vigtigt, hvis man skulle få folk til at ryste op med penge. De to første formålsparagraffer var en vision om at få Trekroner-fortets bygninger og havn restaureret og malet, og samtidigt en drøm om, at mennesker, som det var gået skævt for, kunne komme på fode igen og trives ved et meningsfuldt arbejde.

Landsforeningen søgte bl.a. penge hos A.P.Møllerfonden. Da man talte om ”pensionister” troede de rimeligvis i rederiet, at projektet gjaldt gamle søfolk og støttede den gode sag.

Men pensionister er et vidt begreb. Det omfatter ikke bare ældre mennesker, og folk med brækkede arme og ben, men også unge, der som narkomaner, alkoholikere eller undertiden kriminelle bliver invalidepensionister. Og det var jo netop sådanne unge, man tog sig af i Landsforeningen for Mentalhygiejne med rådgivnings- og behandlingscentre. Det var så at sige nævnte forenings levebrød, selvom resultaterne var yderst povre.

Trekroner Aktiv stagnerede hurtigt. Ifølge havnevæsenet havde der kun været aktivitet på fortet den første sommer i 1972, hvor nogle ryddede lidt op og sådan noget. I JyllandsPosten 1975 fortalte havnemester Elhardt Madsen, at der ikke var lavet noget positivt på øen. Kun var der blevet stjålet en lysmaskine…

I sensommeren 1977 bragte Politiken en artikel om de gamle forter omkring København, som jo kunne bruges til noget fornuftigt, f.eks. til rekreation for byens befolkning. Det hensygnede (eller nedlagte?) ”Trekroner Aktiv” udtalte da: ”Vi har måttet sige nej til flere hundrede pensionister, der ville være med i dette arbejde. Havde vi blot fået støtte fra Københavns Kommune eller pensionistorganisationerne, så ville det have fungeret fint i dag. Vi har fået støtte fra Sonningfonden og A.P.Møllerfonden, men det var ikke tilstrækkeligt.
Naturligvis håber vi stadig på, at man vil få øjnene op for de gode og fornuftige tanker, der er i dette projekt, som kan skabe et helt nyt udflugtsmål nær ved Københavns centrum. For byen og havnen ville det vel også være bedre, om indsejlingen til havnen ikke blev skæmmet af en skibskirkegård for herreløse skibe og en losseplads”.

Rimeligvis var ”Trekroner Aktiv” på det tidspunkt allerede et overstået kapitel, idet moderforeningen var blevet afsløret af Rigsrevisionen og nedlagt.

I 1984 overtog Statens Bygningsfredningsfond fortet for en sum af - 3 kr.!

Bygningerne er blevet restaurerede, og fortet er nu et fint udflugtsmål i sommermånederne.