november 09, 2009

Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg imod ytringsfrihed!

Efter de syv dommeres mening kan børn (og forældre), der måtte have en anden tro end kristendom, føle sig ”krænkede”, fordi der i mange offentlige skoler i Italien hænger et krucifix i klasseværelset i henhold til lovgivningen i 1920´erne?

Vil Strassburg forbyde de urgamle korstegn, som i den enkleste enkelthed må have existeret allerede før Neandertaleren? Hvad med de utallige forskellige kors over hele kloden, kristne og/eller verdslige? De indgår til og med i de fleste huses vinduesformer.

Jesus blev straffet for sin ytringsfrihed. Vil man nu forhindre, at denne historie fortælles videre?


Det er ikke menneskerettighedsdomstolens opgave at afskaffe menneskerettighederne.