november 03, 2009

De armeniske rædsler

Det svenske socialdemokratis fraktion, det kristne Broderskab, har henstillet til partikongressen, at de erkender, at tyrkernes angreb og udryddelse af armenierne under første verdenskrig var et folkemord. Partiledelsen mener derimod, at da begrebet ”folkemord” dengang ikke brugtes, så kan de ikke erkende det som sådant, og dermed har de undgået at tage stilling til dette dilemma.

Socialdemokratiets kristne broderskab har tidligere gjort sig bemærket ved at have et vist samarbejde med det muslimske broderskab. Sidstnævnte stiftedes i Ægypten 1929 som en religiøs vækkelse, hvor man søgte tilbage til koranens ord. Deres programerklæring lyder
”Allah er vort mål. Budbærerne er vore ledere. Koranen er vor lov. Jihad er vor vej. Døden for Allahs sag er vort højeste håb.” – Ren fundamentalisme!

Det svenske TV-program ”Uppdrag granskning” afslørede i 2006 det nære bånd mellem Det muslimske Broderskab og socialdemokratiets Kristne Broderskabsbevægelse. Ved at støtte moskébyggeri får imamerne menighedens medlemmer til at stemme på socialdemokratiet. ― Den ena tjeneste er den anden værd.
Det muslimske broderskab overtager langsomt, men sikkert Sveriges moskéer og kræver at repræsentere alle landets muhammedanere.
Det muslimske Broderskab optræder undertiden som ”moralpoliti” i Sverige. TV har bl.a. vist, hvordan de har hindret andre muslimer i at arrangere harmløse fester.

Hvordan rimer de to broderskabsforeningers forbrødring med hensyn til ønsket om nu at fordømme det muslimske Tyrkiets brutale udryddelse af armenier?

- - - - -

På partikongressen søgte socialdemokratiets ledelse at komme udenom spørgsmålet, men det hjalp ikke, eftersom man påpegede, at flere EU-lande, bl.a. Frankrig havde erklæret de armenske dødsmarcher for folkemord.