november 19, 2009

Endnu et ord om "Jesper Skolemand"

Skulle der være nogle af læserne, som vil vide mere om de venstreextremistiske pædagogers og psykologers politiske nedbrydning og ødelæggelse af daværende folkeskole, så kan jeg varmt anbefale Peder Hoves bog ”Dér hænger han”. Den gør oprør mod de dengang nymodens idéer i 60´erne, at forældremyndigheden skulle begrænses, for ikke at sige afskaffes. Børnene skulle selv bestemme, hvad de ville lære i skolen, og opdragelsessystemet skulle rette sig efter dem. Det vil sige, at børnene så at sige selv skulle overtage opdragerens rolle.


”Men det rige, som har en barnekonge, går det ilde, thi barnekongen er og bliver den svage (selv i forholdet til den svageste voksen)”. Han ”risikerer at blive ledet af alskens indsmigrende, ham selv uvedkommende charlataner og intrigemagere, som udelukkende har deres egen magt for øje, og som så for resten giver fanden i barnet.”

”Jeg vil nu til slut drage følgende…til ansvar for gennem deres offentlige udtalelser og virke i øvrigt at have søgt:

1. At fratage det enkelte menneske dets dyreste ejendom: barnet.
2. At indskrænke den enkeltes frihed til det minimale ved at søge massens magt øget til det maksimale.
3. At nedvurdere det enkelte menneskes behov for at eje og i lige mål at lade sig eje d.v.s. dets behov for kærlighed.
4. Kort og godt, at krænke menneskeværdigheden.

Eggert Petersen
Finn Held
Agnete Helmstedt
Niels H. Elberling
Sidenius
Egon Clausen
Jesper Jensen

- her kunne fortsættes.“

Ja, der var mange, mange flere pædagoger og psykologer på den vogn. Og resultatet ser vi i dagens kaotiske samfund, for vi vogtede os ikke!

”Du skal vogte dig for dem, som siger: En far ejer ikke sin søn, en søn ejer ikke sin far.
Du skal vogte dig for dem, som vil gøre DIT barn til fællesskabets ejendom (thi massen eller fællesskabet er ikke et menneske, er blottet for alt menneskeligt.)
Du skal vogte dig for dem. Som vil tage din største ejendom – og det er dit barn – fra dig”.