november 08, 2009

Hvad koster indvandringen?


Den ukorrekte Avis - DUA – som normalt kommer hver fjortende dag, røber i et extra-nr. lidt om, hvad indvandringen koster pengemæssigt. (Hvad den koster menneskeligt og kulturmæssigt er en anden sag):


Danmarks statistik har ikke gjort beregninger over, hvad indvandringen koster.

Nedenstående beregninger er taget fra Kulturkløften

Indirekte beregning af tab ved integration.
Nationalbanken: Dårlig integration af ikke-vestlige indvandrere koster 23 mia. kr. om året
Myten om indvandreres bidrag til økonomien er, ja, en myte. Ifølge Danmarks National-banks beregninger er det kun “enlige mænd og kvinder, der kommer til landet efter endt uddannelse, hele tiden arbejder og forlader Danmark igen før pensionsalderen, der hjælper på dansk økonomi.”
Beregningerne viser, at perfekt integration ville forbedre de offentlige budgetter med 23 milliarder kroner. Nationalbanken kommer desuden frem til, at hvis Danmark modtager 5.000 indvandrere fra såkaldt “mindre-udvik-lede lande” om året, så vil den danske stat skulle spare 10 milliarder kroner årligt eller lade skatten stige tilsvarende. Dette svarer til 2 mio. kr. pr. indvandrer.
(Kilde: Weekendavisen, 26. september 2008
“Nationalbanken om indvandring: Sats på super-indvandring”)I Vallensbæk
er 25 procent af indvandrerne på overførselsindkomst, hvilket betegnes som ”fremragende”. I Ishøj er tallet 36 procent. I Hillerød er hele 69 procent af indvandrerne på overførselsindkomst kun overgået af Odense med 70 procent.
(Kilde og link: Politiken, d. 19. januar 2008) “Postnummeret afgør udlændinges chancer for job”.


Vil du vide mere, så sporg efter DUA – Den ukorrekte Avis på biblioteket.
Eller få den tilsendt som netavis.

Redaktion:
Cand.mag. Åse Clausen Bjerg
Elin Landler