november 23, 2009

På søndag, den første i advent skal schweizerne stemme, om minareter skal forbydes i deres land. Prognoserne ser ikke gode ud.

Det er mærkeligt, at schweizerne tilsyneladende ikke forstår, at hvert lille fremskridt for islam, betyder afgivelse af en bid suverænitet af Vestens kultur, indtil der ikke er mere at give af.

Det er mærkeligt, fordi Schweizerne altid har værnet deres land og tilmed udgav en detailleret vejledning i psykologisk krigsførelse mod en ikke nærmere angivet fjende. Vejledningen – ”Der zwite Form des Krieges” (Den anden Form for Krig) udgjorde et afsnit af bogen om Zivilverteidigung, som blev husomdelt på foranledning af regeringen i Schweiz i 1970. Da vejledningen kunne have almen interesse for Vesteuropa (herunder Danmark) under Den kolde Krig, blev den oversat til dansk af ”Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre”.

Den blev desuden tilpasset de aktuelle forhold i Danmark for forståelsens skyld og udgivet af tidsskriftet AKTION 1978