november 10, 2009

Ordet "Kapel" et minde om Hellig Morten

Så er vi straks fremme ved Mortens aften og må repetere historien om den hellige Martin af Tours, som en kold nat red gennem en skov og mødte en forfrossen tigger, der bad om almisse
i Guds navn. Martin trak sit sværd og huggede sin slængkappe midt over og gav tiggeren den halve at svøbe sig i. Så frøs de lidt begge to, men Vorherre sendte da lidt lunere vejr, sådan som vi siden har haft det på denne årstid, og som man i Italien og nogle andre lande kalder ”Skt. Mortens sommer” (l´estate di San Martino). Til minde om den barmhjertige Morten gemtes hans kappe (cappa) i de frankiske kongers kirke i en særlig del af kirken, som da tog navn efter denne halve kappe = den lille kappe: cappella.
Og ordet spredtes som almen betegnelsen, kapek, for en selvstændig lille kirkebygning eller en del af en kirke.

I Tyskland fejrer man en hyggelig romantisk fest, ”Lanternenfest”, hvor børn og forældre går syngende med tændte lygter i den mørke novemberaften (et minde om Skt. Martins ligbegængelse i Tours).