november 18, 2009

Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære

I forbindelse med artiklen om Jesper Jensens indsats imod daværende Folkeskoleordning og Skolelov nævntes endnu en gang på bloggen psykolog Eggert Petersen. Når han – skønt ikke overbegavet – fik så stor betydning skyldtes det givetvis hans sammenhæng med Mentalhygiejnebevægelsen samt topfolk i det regerende socialdemokrati. Vi har tidligere omtalt, hvordan hans ”familieprogram” skulle afskaffe forældremyndigheden, så barnet unddroges opdragelse fra forældrenes side. Derimod har hans program for uddannelsessystemet ikke været omtalt. Det kommer her som apropos til gårsdagens omtale af Jepser Jensen.

Uddrag af Eggert Petersens Trivselsprogram om Uddannelsessystemet:

Punkt b: Skolens traditioner på det metodemæssige, pædagogiske og moralske områder tilpasses nutiden – bl.a. gennem holdningskurser for lærerkollegiet.

Punkt c: I fortsættelse heraf indføres en konsekvent medbestemmelsesret for børnene på alle trin, ikke alene med hensyn til stofvalg og stof- og metodeanvendelse, men også med hensyn til styringen af de sociale grupper, fra den enkelte klasse over årgangen til hele skolen.
Etc.

Punkt d: Læreruddannelsen ændres ud fra foranstående synspunkter samt ud fra det sunspunkt, at det klassiske dannelsesideal, der er videncentreret, nu må forlades til fordel for et metodecentreret ideal.

Punkt e: …en trivselsskole….forberede dem (skoleleverne) til det stadig mere fremherskende fritidssamfund….


Bl.a. på ovenstående grundlag fik Danmark en ny skolelov, gennemført af Ritt Bjerregård som

undervisningsminister i 1975.


Kilde: "Trivselsprogrammet" som Socialdemokratiet lagde navn til. Måske kan man indhente et exemplar eller en kopi fra Socialdemokratiets hovedkontor (?).