november 02, 2009

En lusket sag!

Hvad er det for barbarer, der sidder i Københavns byråd og Metroprojektet? – Uden mindste veneration og uden hensyn til slægtsgravsteder på Assistens Kirkegård mishandler de dette kulturminde med stationsbyggeri midt i anlægget. Vi skal ikke bare berøves vor nationalitet, men også nationes største navne, landets stolthed. Véd myndighederne ikke, at her ligger berømtheder som H.C.Andersen, Søren Kierkegaard, Poul Martin Møller, Abildgaard, Eckerberg, Jens Juel, Købke, P.C.Skovgard, Freund og Bissen, sproggeniet Rasmus Rask, H.C.Ørsted, Niels Bohr og mange, mange flere?

Her er også gravmælet over Gertrud Birgitte Bodenhoff, der højt sandsynligt - af lægelig ukyndighed - blev levende begravet og derpå efter sigende vækket af gravrøvere, der slog hende rigtigt ihjel, - - et overgreb på linje med den nuværende ødelæggelse!

Socialdemokratiets lokalpolitikere viser igen engang grænseløs mangel på almindelig dannelse og kendskab til hovedstadens historie. Husk det på valgdagen den 17. !!!
Og hvor er Kulturministeriet, Kirkeministeriet og Trafikministeriet henne i denne sag?
Havde Metroselskabet ikke så lusket talt om station ”ved Nørrebros Runddel”, så havde Københavnerne nok protesteret over dette uhyrlige overgreb.