oktober 04, 2009

"- udbredt mistæksomhed..."

I anledning af den horrible sag om den niårige Dominic, der blev hentet på Arlanda flyveplads af uniformeret politi og fjernet fra forældrerne, fordi drengen fik hjemmeundervisning! (hvilket NB ikke er forbudt! Se omtalen på Spydpigen den 23/9 og 29/k), har et rigsdagsmedlem Annelie Enochson (KD) skrevet en opsang til myndighederne i avisen ”Världen i dag” fredag den 2.10.09.

I den ny skolelov, som er på trapperne, vil regeringen (som kalder sig borgerlig!) begrænse kommunernes mulighed for tilladelse til hjemmeundervisning, skønt de er restriktive nok i forvejen.

Der findes, skriver hun, en ”udbredt mistænksomhed over for forældrer, som gennemsyrer hele samfundsklimaet”. Mange forældrer oplever, at skolepersonale, myndigheder og retsinstanser ignorerer forældrernes ambitioner angående deres børn.

At fjerne forældres mulighed for at tage ekstra ansvar for deres børn med hjemmeundervisning er en gal vej at gå. Hjemmeundervisning er i tilladt i størstedelen af den demokratiske verden og beskyttes af Europakonventionen om menneskerettighederne og de grundlæggende friheder: Staten skal ”respektere forældrenes ret at sikre sine børn sådan uddannelse og undervisning, son stemmer overens med forældrenes religiøse og filosofiske overbevisning.”


Annelie Enochson har dermed sat fingeren på samfundets måske mest ømme sted. Jeg har flere gange omtalt den naturstridige trosagtige bevægelse, som stiftedes af psykiater Brock Chisholm i Amerika i begyndelsen af 1900-tallet og nåede Danmark efter sidste krig. Dens hovedmål var at slå en brêche mellem foräldregenerationen og dens afkom og nedbryde kernefamiliesystemet for derved at ændre samfundssystemet, menneskers tanke og sind og således ”skabe en ny verden.”

FN´s menneskerettigheder § 16, stykke 3 lyder: ”Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse”.
Artiklen eksisterer endnu, men ignoreres tilsyneladende.