oktober 12, 2009

Rævespil om bilnummerpladerne

Naturligvis var der noget rævespil i gang i EU !


Forskelsbehandling af bilister op i både EU-parlament og Folketing. Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, og Dansk Folkepartis EU-ordfører, Pia Adelsteen retter nu henvendelse til såvel EU-Kommissionen som skatteminister Kristian Jensen i sagen om de EU-nummerplader, som lanceres i Danmark i dag. Årsagen er, at kun bilister med EU-nummerplader får en hologramstribe som sikkerhed mod forfalskning af deres nummerplader.


- Det her lugter langt væk at en politisk motiveret forskelsbehandling og decideret chikane af de bilister, som fravælger en EU-nummerplade. Der er intet teknisk til hinder for, at både EU-nummerplader og nummerplader uden EU-logo forsynes med en hologramstribe, men nu har man lige præcis brug for at fortælle succeshistorien om, "danskerne har taget de nye EU-nummerplader til sig", og derfor knyttes sikkerhedsaspektet ganske snedigt sammen med EU-logoet," siger Morten Messerschmidt.

Han vil blandt andet have EU-Kommissionen til at svare på, hvorvidt der er tale om en forskelsbehandling af danske bilister.

- Kommissionen er jo ikke ligefrem kendt for at være fortaler for forskelsbehandling i andre sammenhænge, så jeg er da overbevist om, at man bliver nødt til at give mig ret," siger Morten Messerschmidt. Dansk Folkepartis EU-ordfører vil i Folketinget have skatteminister Kristian Jensen til at ændre reglerne, således at alle bilister ligestilles med hensyn til hologramstriben.

- Det siger sig selv, at der ikke skal gøres forskel på bilister. Hologramstriben - og dermed den ekstra sikkerhed mod forfalskninger - skal naturligvis tilbydes alle bilister, uanset hvilken nummerplade, de måtte vælge. Der findes ingen fornuftige argumenter for det modsatte. Nu må skatteministeren komme ud af busken og bekende kulør. Hvis der er tale om bevidst forskelsbehandling, som jeg tror det er, skal det frem i offentligheden," siger Pia Adelsteen.

Kilde: Pressemeddelelse fra DF 12.10.09"- frem i offentligheden" - tror Pia Adelsteen på det? Det bliver pakket ind i en snikkesnak, og så er den bøtte ude!