oktober 01, 2009

Smid kommunistpartiet ”Vänstern” ud af forsvarsudvalget

skriver lederen i den svenske avis ”Världen i dag”
30.9.09.
Vänstern er sikkerhedspolitisk set ikke noget pålideligt parti. Denne indsigt gjorde sit til, at partiet i mange år var exkluderet fra sikkerhedspolitiske beslutninger og fra svensk forsvarsdebat. Eftersom vänsterpartiet ikke så en invasionstrussel fra Moskva som noget problem, var der bred politisk enighed om, at partiet ikke hørte hjemme i rigsdagens forsvarsudvalg. Det var selvklart både for Tage Erlander og Olof Palme.

På baggrund af Ruslands oprustning og de store russiske militærøvelser, som foregår nu tæt på Sverige, fremstår Vänsterpartiets forsvarspolitik lige så landsforræderisk som før. Via partiets politiske muldvarpearbejde er det svenske forsvars andel af BNP blevet mere end halveret på tre årtier. ”Vänsterpartiet har medvirket til besparinger på 7 milliarder i forsvarets budget mellem år 2000 og 2007, hvilket svarer til 15 % siden den kolde krigs ophør”, erklærede partiet stolt i en pressemeddelelse for 3 år siden og tillagde: ”Det militære forsvar kan mindskes yderligere”.
Så sent som i oktober sidste år ville partiet yderligere drive milliardbesparinger igennem i det forslag som regeringen lagde frem i rigsdagen.
Vänsterpartiet ville i stedet satse penge på køns- og sexproblemer.

I skyggen af de store russiske militærøvelser omkring Østersøen gennemfører de resterende styrker af svensk forsvar en beredskabsøvelse på Gotland. I princippet er hele forsvarsmagten engageret i øvelsen, som handler om at hævde Sveriges nationale territorielle integritet, fastslår øverstbefalende Sverker Göransson på forsvarets hjemmeside.
At hele det svenske forsvar må sættes ind for at forsvare Gotland er naturligvis alvorligt. Det er let at se, at parallelangreb mod andre dele af Sverige ville kunne risikere at sætte en vingestækket svensk forsvarsmagt ud af spillet.

At gasledningen i Østersøen hviler som en mørk skygge over de parallelle russiske og svenske militærøvelser er tydeligt, selvom svenske meningsdannere lader som om det regner.

I denne uge – efter en måneds russisk excercis – kom det første officielle telegram fra nyhedsbureauet TT om de store russiske øvelser i Østersøen. For øjnene af præsident Dmitrij Medvedev øvede enheder fra tre af Ruslands 4 flåder landstigning ved Østersøen i mandags. TT konstaterede, at det handlede om den største øvelse i området siden 1981. ”Vi har ikke haft denne her type militærøvelse længe”, sagde Medvedev ifølge de russiske nyhedsburauer og kommenterede en nyudviklet kniv af kompositmateriale, som er lige så god at anvende over som under vandet.
”Jeg kan skære og hugge, og den ligger udmærket i hånden” konstaterer præsidenten imponeret, medens Vänsterpartiet her hjemme i Sverige vil, at det svenske forsvar skal af militariseres og i stedet bevæbnes med kønsperspektiver og hbt-kompetens.
Den kolde krig er tilbage. Vänsterpartiet er lige så ligeglade med de sikkerhedspolitiske trusler fra Moskva som partiet altid har været. Det er på tide at smide partiet ud af forsvarsudvalget.


Ruben Agnarsson


Illustrationen: dansk klistermærke fra den kolde krigs tid