oktober 05, 2009

Krigsforkyndelse

Ud fra demokratisk og principiel tænkning er det ikke unaturligt, at Norges radio åbner for islamisk forkyndelse, når den har kristen forkyndelse. Men det er alligevel ikke uproblematisk. Det må stå i forhold til det omfang islam har i landet, altså maximum 2 %, mens den kristne forkyndelse må stå for ca. 90 %. Undertiden er det mangkulturelle og mangreligiøse stærkt overrepræsenteret i betragtning af omfanget ude i befolkningen. Hege Storhaug påpeger det problematiske i, at Norges radio lader islamisk forkyndelse komme til, især da den repræsenteres af Islamisk Kulturcenter (ICC) med det mål at modvirke "fordomme og racisme" og give muhammedanerne "et ansigt". Islamisk forkyndelse har generelt et problem i forhold til menneskerettighederne, og ICC har tilknytning til radikal islam og står for en ideologi i familie med islamismen. Derfor må islamisk radioforkyndelse i norsk radio mødes med kritik og ikke med eftergivenhed.

Kilde: 1.10.09 fra Dagen Magazinet