oktober 18, 2009

Den skjulte terror

Artikel fra Den Ukorrekte Avis http://www.denukorrekteavis.dk/

Avisen er både alvorlig, humoristisk og ironisk.

Den skjulte terror

Hizb-ut-tahrir inviterede i en pjece til et stormøde i Nørrebrohallen.søndag d. 27. september 09. Mødet handlede om khalifatet.

Hizb-ut-tahrir er efter mediernes opfattelse en lille gruppe, men de formår at indkalde tusind mennesker til et møde.

Gruppen er officielt ikke specielt populær i muhamedanske kredse, som nærmest griner af dem – i hvert tilfælde over for offentligheden – men islamiske kilder siger, at der er grund til at tage dem alvorligt. Deres grundtanke –Khilafa-staten – en arabisk stat, hyldes nemlig af langt de fleste muhamedanere, og derfor bør vi tage alvorligt, hvad der kommer fra den kant.

Det blev bekræftet på Al-Jazeera, den arabiske TV-kanal d. 2 oktober, som havde en lang udsendelse om, hvordan europæere havde pint og plaget araberne og sat alle palæstinensere i en slags fængsel. Der var ingen grænser for, hvor dårligt muhamedanerne var blevet behandlet af de kristne europæere. De (araberne) havde efter de kristnes brutale overgreb ikke andet tilbage end deres sjæl.

Man skældte ud på de forskellige arabiske lande, fordi de ikke stod sammen i Palæstina-spørgsmålet, og man opfordrede på det kraftigste alle arabere i alle lande til at stå sammen i kampen mod den vestlige kolonisering.

Det er også det Khilafah går ud på. Der har hvert år været stormøder med samme formål.

Uddrag af hizb-ut-tahrirs pjece fra 2008:

”Derfor begyndte det kolonialistiske Vesten at mobilisere sine agenter blandt regenterne og deres medieapparater og muftier til at føre en smædekampagne mod det islamiske styre samt at bagvaske khilafah-systemet. Formålet er at aflede muslimerne fra vejen til deres ære, styrke og enhed under islams banner i khilafah-staten. (Desværre ved nok Vestens regenter ikke så meget om islam, at de har forsøgt at forhindre den islamiske jihad i at vinde frem. Redaktøren)…..trods det faktum, at Vesten og dens håndlangere bekriger oprettelsen af Kilafah-staten (gid det var så vel, Redaktøren) på bestialsk vis, grundet deres erkendelse af Khilafah´s snarlige tilbagevenden og dens trussel mod deres kolonialisme og hegemoni, og grundet deres erkendelse af, at Khilafahstaten er den eneste vej til befrielsen af muslimerne og deres tilbagevenden som én magtfuld ummah, som Allah befalede:

”Sandelig, dette er Jeres ummah (nation), én ummah. Og jeg er Jeres herre. Tilbed derfor mig.” (OQM, Al Anbiya, 21,92).

Hvornår var det nu, at Vesten koloniserede de arabiske lande?

Gæsteskribent Åse