oktober 03, 2009

I over ti år har det Islamiske Center i Rendsborg bygget på en moské, og nu den 9. oktober skal den indvies med megen festivitas med besøg af ministerpræsidenten Peter Harry Carstensen, og dermed begynder så råberiet fra minareterne – d.v.s. så snart de får højtalerudstyret etc. i orden. Det viser sig, at man allerede råber i andre byer i Slesvig Holsten som f.eks. Neumünster og Slesvig.

Den lokale befolkning er alt for sent ude. De har været advaret i årevis og man har tilmed på internettet forklaret dem den sædvanlige muslimske fremgangsmåde for at erobre nyt land. De har endda ikke lagt skjul på, hvad de var ude på. De kaldte glad og gerne deres moskéer i Tyskland for ”erobringsmoskéer”. Så var det sagt! Men befolkningne i Slesvig Holsten har naturligvis som alle andre befolkninger i EU ladet sig lokke af de overdådigt mange programmer om ligegyldig underholdning. For – ligesom i det gamle Rom – at glemme den politiske alvor bag den islamiske besættelse,

NU samler de underskrifter ind i Rendsborg mod minareter og råberi. De gør det med det krybende dhimmi-ordvalg, som vinder mere og mere indpas i EU og bakkes op af EU-politikerne. Hellere dhimmislaver under islam end arbejde for eller generobre frihed for os selv og vore efterkommere.

Både den lokale borgmester, Andreas Breitner, og ministerpræsidenten demonstrerer en uansvarlig ukyndighed, der røber , at de 1) enten ikke har
sat sig ind i islams strategier eller 2) direkte er falske i
deres udsagn!Ukyndig og uduelig politik!

Minaretråbene er at ”ligestille med kirkeklokkers ringning”; manipuleret borgmestersludder!
Klokkerne kan måske irritere de vantro (muhammedanere, atheister m.fl.), men de ringer for en religion, som ikke har noget politisk program. Islam er
som bekendt begge dele og i
virkeligheden tilsyneladende allermest politik!